Yritysten johdolla ja erityisesti toimitusjohtajilla on paljon tekemistä yrityksen kehittämisessä ja siitä syntyvien vastuiden sovittamisessa omaan elämään. Yrityksen prosessien kehittäminen, strategian suunnittelu, rekrytoinnit, investoinnit, johtaminen, johtajien oma urakehitys, jaksaminen sekä itsensä kehittäminen kaiken päivittäisen keskellä ei tapahdu itsestään. Konsultointi tukee parhaimmillaan niin yrityksen kuin johtajan itsensä kehittymistä. Ja kuten hyvin tiedetään – yrityksen menestys rakentuu yrityksen ja johtamisen yhtäaikaisen kehittymisen vaikutuksesta.

Konsultointi tulisi nähdä yrityksen resurssina, joka auttaa johtoa kehittämään yritystä, toimimaan apuna muutosten toteuttamisessa sekä olemaan mahdollistajina. Lisäksi konsultoinnilla on suuri merkitys johdon tukemisessa ja valmentamisessa näiden prosessien aikana. Konsulttien osaamisen vahvuus syntyy monesti siitä, että he ovat jo tehneet vastaavia asioita aiemmin tai että he pystyvät puolueettoman tasapainoisesti analysoimaan yrityksen todellista tilannetta. Konsultit ymmärtävät myös ne paineet ja tilanteet, joita yritysten johto käy läpi yrityksen muutosten keskellä. Tälläisen avun ja keskusteluyhteyden arvo on yrityksille ja johdolle huomattava – voidaan jopa ajatella konsulttien olevan parhaimmillaan tukiverkkoja tai miksei myös ajatusten ja ideoiden ponnahduslautoja. Oleellista on, että konsulttien rooli ymmärretään mahdollistajina.

Yritysten johtajien olisi myös hyvä omaksua ajatusmalli siitä, että edessä tulee aina olemaan haasteita ja esteitä. Muutama ajatus tulisi uhrata sille, että miten nämä tilanteet tullaan ratkaisemaan? Onko tarkoitus itse mennä läpi harmaan kiven ja mahdollisesti uhrata yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä omaa jaksamista. Monet tällaiset tilanteet voidaan saada ratkaistua konsulttien avulla. Kyse on tällöin johdon tilannearvion onnistumisesta – hyvä johtaja osaa tehdä tilanteen ratkaisemiseksi oikeanlaisia päätöksiä. Yksi tälläinen päätös voi olla väliaikainen konsultin palkkaaminen ongelman tehokkaaksi ja nopeaksi ratkaisemiseksi.

Yrittäminen, yritysten johtaminen ja liiketoiminta tuovat väistämättä eteen tilanteita, joiden hallintaan ei voi olla valmistautunut tai joiden haltuunottoon ei ole vielä omaa kokemusta. Ajoissa toimiminen, keskittyminen oikeisiin asioihin, haasteiden ratkaisu oikealla tavalla sekä menestyvien strategioiden luonti onnistuu joskus vain asiantuntijoiden avulla. Konsultoinnin hyödyntäminen ei saisi olla vain yrityksen omien tarpeiden täyttämistä, vaan myös yrityksen johto tarvitsee konsultteja oman menestyksensä ja jaksamisensa varmistamiseen.

Tässä yksi lisänäkökulma konsultointiin, joka ei usein tule esille. Suomessa käytetään edelleen konsultteja paljon vähemmän kuin muualla Euroopassa – ja tämä on johtajien itsensä kannalta kaikkein vahingollisinta.