Suomen ja Euroopan taloudellinen tila muistuttaa hyvin vuotta 1915. Silloin ensimmäinen maailmansota keskittyi hyvin pitkälti Ranskan maaperälle. Liittoutuneet ja akselivallat kävivät kiivasta asemasotaa – kukaan ei edennyt mihinkään.

Eurooppa taistelee tällä hetkellä taloudellista asemasotaa ja vastakkain ovat taantuma ja talouden ”uusi nousu”, joka nojaa hyvin vahvasti yksittäisten valtioiden, pääosin Saksan, taloudelliseen kykyyn pitää unionia pystyssä.

Suomen tilanne on identtinen Euroopan tilanteeseen verrattuna. Samalla kun koetamme harhauttaa ”vihollista” hyökkäämällä vallihaudastamme ei-kenenkään maalle aseinamme lainatun rahan musketit, odotamme että vanha ja raskas tykkipatteristomme ilmestyy yhtäkkiä ja tuhoaa esiin tulleet sortajat.

Export-Credit-300x300Tykkipatteristomme koostuu tietenkin Tampereen viereisillä paikkakunnilla rakennetuista entisien aikojen suurista jättiläisistä. Vaikuttaa siltä, että nämä ovat ihmisten ja päättäjien mielessä Suomen ainoa toivo. Niiden teho ei kuitenkaan ole sama kuin aikaisemmin ja jo vuosia on elätelty toivoa, että korvaavia ja tulivoimaa lisääviä aseita ilmestyisi. Kansa on hämmennyksen ja pelon partaalla – mitä jos ne eivät riitä. Taakkaa lisää se, että vallihaudassa makaavien sotilaiden musketit tulee palauttaa uutta paremmassa kunnossa, eikä Suomella ole oikeutta Kreikka-Veto ääneen lainan leikkaamisessa.

Riskit tällaisessa ajattelussa ja sitä tukevissa päätöksissä ovat suuret. Huolestuttavaksi asian tekee se tosi asia, että mikäli isot yritykset eivät nouse tai kestä taloudellista ravistelua on koko Suomen taloudellinen kehitys vaarassa. Suomen yritysrakenne tukee tällaista strategiaa, sillä isojen yritysten merkitys Suomen taloudelle on merkittävä. Siinä missä noin 322 000 pk-yritystä tuottaa n. 50 % Suomen liikevaihdosta, tuottaa n. 600 isoa yritystä toisen 50 %. Jos käy niin että tämä vanha ”tykistö” ei enää toimi samalla tasolla ja tehokkuudella kuin ennen, tippuu liikevaihto ja siten Suomen BKT merkittävästi. Jos otetaan huomioon, että pk-yrityksien vienti on vain noin 12-13 % viennistä, korostuu isojen yrityksien yritysten merkitys kansantaloudelle entisestään.

Sota ei kuitenkaan ole vielä hävitty. Otetaanpa esimerkkiä Saksasta, johon EU:n käytännössä nojaa talouskehityksen kohentumisessa. Saksan yritysrakenteen toiminta on poikkeava Suomen rakenteesta. Siellä pk-yrityksien merkitys viennille ja kansantaloudelle on huomattavasti suurempi. Esimerkiksi pk-yrityksien vienti on noin 40 % luokkaa koko viennistä ja luo maalle huomattavaa vakautta epätasaisina aikoina. Tottakai ”sota” koskettaa kaikkia, eikä tilanne Saksassakaan helppo ole ollut, mutta taloudellisesti heilahtelut ovat olleet merkittävästi vähäisempiä verrattuna muihin maihin, johtuen paremmasta taloudellisesta rakenteesta.Rakennemuutokset eivät tapahdu nopeasti, mutta muutoksen on alettava, jotta voidaan välttyä taantuman ja velkaantumisen pitkäaikaiselta kierteeltä ja uusiutumisilta. Pk-yrityksien tukeminen ja nostamien ei välttämättä ole edes niin haasteellinen tehtävä kuin oletetaan. Mikäli katsoo tehtyjä tutkimuksia, pk-yrittäjistä 10 % hakee päämäärätietoisesti kasvua ja noin 40 % pyrkii siihen mikäli on mahdollista. Jos huomioidaan vielä, että yleisesti vain noin 14 % kaikista pk-yrityksistä ja 45 % teollisuudessa toimivista pk-yrityksistä harjoittaa vientiä, on Suomella mahdollisuus lisätä tuottavuuttaan pk-yritysten viennin tukemisen avulla.

Viennin lisääminen ja tehokkaan vientistrategian tekeminen vaatii oikein valittuja kohdemaita, markkinoita, asiakkaita sekä kohdennettuja tarjoomia erilaisille markkinasegmenteille. Näiden muodostamiseen tarvitaan tehokasta ja toimivaa markkinatutkimusta, arvoketjun määrittelyä, verkostoitumista sekä kokonaisvaltaista markkinointia yrityksen sisällä ja ulkopuolella.

Pk-yrityksiin tehtyjen kyselyiden perusteella juuri markkinointi on suurin kehittämistarpeen kohde yrityksissä. Viimeisen 7 vuoden ajan n.30-35 % pk-yrityksistä on todennut että markkinointi tarvitsee eniten kehitystä. Tämä on suurin yksittäinen osa-alue, johon pk-yritykset tarvitsevat apua.

Tehokkaasti ja oikein toimiva markkinointi mahdollistaa onnistuneen viennin ja yrityksen kasvun. Oikein toimiva markkinointi tasaa yrityksen tuloja, helpottaa suunnitelmien tekemistä ja ennen kaikkea asiakkaiden saamista. Mikäli olet yrittäjä ja homma sakkaa tällä hetkellä, tarkasta mikä on markkinoinnin tila yrityksessäsi? Keskittyykö se pelkkiin mainoksien tuottamiseen lehdissä vai onko sen tarkoitus toimia yrityksen jokaisen osaston sisään-ulos-kanavana yrityksen ja markkinoiden välillä?

Mikäli olet päättäjä, milloin viimeiseksi ajoit pk-yritysten toiminnan tehostamista ratkaisuna talousahdinkoon?

 

Kirjoituksessa viitatut tutkimukset ovat Suomen Yrittäjien teettämät Yritysbarometri tutkimukset II/2013 ja I/2014, Tullin vientitilastot 2013 sekä Työ- ja elinkeinoministeriön tekemä Yrityskatsaus 2013.