Pk-yrityksille tarjottavat yritystoiminnan kehittämispalvelut uudistuvat vuoden 2014 aikana. Pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettujen palveluiden tuottajat kilpailutettiin alkuvuonna 2014.

Tarkoituksena on ottaa käyttöön yhden päivän mittainen asiantuntijapalvelu yritystoiminnan
kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Lisäksi tarjolle tulee kehittämissuunnitelman toteuttamisen tueksi asiantuntijapalvelu,  jonka kesto on enintään 15 päivää kolmen vuoden aikana. Näillä palveluilla halutaan tukea pk-yritysten kasvua, uudistumista ja parantaa toiminnan tehokkuutta.

Industria on valittu ELY:n asiantuntijayritykseksi palvelukokonaisuuksiin Analyysi sekä Konsultointi. Olemme mukana viidessä palvelukokonaisuudessa.

Analyysi

Analyysi on 1 – 2 päivän mittainen yritystoiminnan kehittämistarpeiden arviointi, joka sisältääkehittämissuunnitelman laadinnan.  (Vastuuasiantuntija  Jari Valtonen)

Konsultointi

Lisäksi tarjolle tulee kehittämissuunnitelman toteuttamisen tueksi asiantuntijapalvelu,  jonka kesto on enintään 2 – 15 päivää kolmen vuoden aikana. Näillä palveluilla halutaan tukea pk-yritysten kasvua, uudistumista ja parantaa toiminnan tehokkuutta.

Edustamamme asiantuntijapalvelut sisältävät seuraavat osa-alueet:

  1. pk-yritysten kasvuvalmiuksien kehittäminen (vastuuasiantuntija Christian Holmlund)
  2. pk-yritysten liiketoiminnan uudistaminen (vastuuasiantuntija Christian Holmlund)
  3. pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja teknologian kehittäminen (vastuuasiantuntija Jari Valtonen)
  4. pk-yrityksen markkinoinnin kehittäminen (vastuuasiantuntija Katja Klimenko-Nuorela)