Viimeiset 9 kuukautta olen tutkinut suomalaisten pk-yritysten markkinoinnin ja kasvun tilaa. Nyt vihdoin tunnelin päässä alkaa näkyä valoa ja diplomityön tulokset alkavat olla selvät. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi tärkeimpiä työssä löytyneitä tuloksia.

Diplomityössä keskityttiin tutkimaan pk-alihankintayritysten markkinoinnin ja kasvun tilaa. Tarkoituksena oli havainnollistaa markkinoinnin ja kasvutilan lisäksi yritysten mahdollisuudet, markkinaprosessien resurssien ja kyvykkyyksien kannalta, laajentaa liiketoimintaa uusille alueille. Tässä tutkimuksessa uusi alue koostui omien tuotteiden muodostamasta liiketoiminnasta, jonka tarkoituksena olisi tukea haastateltavien yritysten alihankintaliiketoimintaa.

Markkinoinnin ja kasvun tila on keskinkertainen tai heikko

vision-2

Tutkimuksen tuloksien mukaan yleisesti yrityksien markkinoinnin ja kasvun tila on keskinkertainen tai heikko. Kasvun heikko tai keskinkertainen tila selittyy monen yrityksen kohdalla 2008 vuoden taantuman jälkeisellä taloudellisesti epävakailla markkinoilla sekä yrityksien heikolla valmistautumisella vastaavanlaisiin markkinoiden muutoksiin, jotka jatkuvat osittain edelleenkin.

Markkinoinnin heikon tilan määrittely on hieman monimutkaisempi. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että markkinointi nähdään kaikissa yrityksissä osana liiketoimintaa, mutta sen toteuttamisessa havaitaan selkeää epävarmuutta. Valtaosa yrityksistä toteuttaa markkinointia jollain tasolla ja tekee aivan oikeita markkinointiin liittyviä operatiivisia toimenpiteitä, joten missä on vika markkinoinnin tehottomuuteen?

Markkinoinnin tilan ongelma kiteytyy seuraaviin asioihin. Ongelma ei ole siinä, että yritykset eivät osaisi tehdä markkinointia, vaan siinä, että yrityksillä on haasteita toteuttaa systemaattista markkinointia. Systemaattisen toiminnan puuttuminen taas nähdään tutkimuksessa johtuvan pääosin markkinastrategian puuttumisesta. Markkinastrategian puute näkyi myös esimerkiksi siinä, että valtaosalta yrityksiä puuttui markkinastrategisesti tärkeä osa, vastaus siihen, miksi yritykset ovat olemassa.

Markkinointi tehdään siis operatiivisesti melko lailla oikein, mutta toiminta ei ole rakennettu toteuttamaan markkinastrategiaa, vaan ennemmin lyhytaikaisia tavoitteita. Markkinaprosesseilla ja markkinoinnilla ei siis ole strategista pohjaa. Tästä johtuen yrityksiltä puuttuu markkinoinnin systematiikka, toistettavuus sekä mitattavuus.

Markkinastrategian laatiminen

Mikäli yritykset muodostavat selkeän liiketoimintastrategian pohjalle rakennetun markkinastrategian omien tuotteiden liiketoiminnalle, keräävät systemaattisesti asiakas- ja markkinatietoa toiminnan päätöksien tueksi sekä systematisoivat markkinaprosessinsa, on hyvin todennäköistä, että yrityksien liiketoiminnallinen kannattavuus paranee. Parannus tapahtuu tehostuneen, mitattavan markkinaprosessin myötä, jota on helpompi hallita ja ohjata nykyaikaisilla nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Sen avulla voidaan löytää uusia markkina-alueita, asiakkaita ja tuotteita, jotka ovat oleellinen osa liiketoiminnan kasvussa ja sen laajentumisessa.

 Onko sinun yritykselläsi selkeä markkinastrategia ja systemaattisesti toimiva markkinointikoneisto?

Tarvitseko apua systemaattisen markkinointiprosessin laatimiseen? Klikkaa tästä (sivun latautuminen saattaa kestää hetken)