HNCK8997Tavatessani erilaisia kansainvälistymistä suunnittelevia yrityksiä olen huomannut, että moni pk-yritys on epätietoinen siitä, voisiko saada kansainvälistymisprojektiinsa jonkinlaista rahallista tukea – ja miten. Koska tämä on aihe, joka herättää jatkuvasti kysymyksiä ja josta ei ole helppo löytää koottua tietoa, ajattelin tehdä pienen tietopaketin niistä tukimuodoista, joihin omat asiakkaamme useimmiten päätyvät.

Ihan ensimmäiseksi: Kansainvälistymiseen voi ja kannattaa hakea tukea! Itseasiassa valtaosa toteuttamistamme kansainvälistymisprojekteista tehdään jollakin julkisella tuella. Montaa yritystä karmii ajatus niistä byrokratian pyörteistä, joihin tukea hakiessaan joutuu. Me Industrialla autamme asiakkaitamme sekä haku- että raportointivaiheessa niin, että yrityksen aikaa tuhraantuu näihin mahdollisimman vähän.

Mikä tukimuoto sitten on juuri teidän projektiinne sopiva? Se riippuu ainakin kahdesta asiasta: kuinka laaja projekti on suunnitteilla ja mitä kaikkea projektiin on tarvetta sisällyttää. Esittelen tässä lyhyesti kolme erilaista tukimuotoa, jotka ovat olleet sopivia useimmille omista asiakkaistamme.

1. ELY:n konsultointipäivät

Kenelle: Yritykselle, joka ei ole vielä valmis aloittamaan isompaa kansainvälistymisprojektia.

Nämä ELY:n tarjoamat konsultointipäivät ovat käteviä kansainvälistymisen alkumetreillä, kun halutaan pienellä panoksella kartoittaa omia kansainvälistymisvalmiuksia, suunnitella kansainvälistymistä tai kartoittaa potentiaalisia asiakkaita/yhteistyökumppaneita. Konsultointipäiviä voidaan hakea kerrallaan noin viisi päivää ja yhden päivän hinta asiakkaalle on 300 euroa. Hakuprosessi on yksinkertainen ja ELY:n päätös on toteuttamissamme projekteissa tullut muutamassa päivässä.

Viidessä päivässä ei vielä avata uusia markkinoita, mutta niiden aikana voidaan hakea suuntaa laajemmalle kansainvälistymisponnistukselle.

Lisää tietoa: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/

2. ELY:n kehittämisavustus

Kenelle: Yritykselle, jonka kansainvälistymisprojekti sisältää matkustamista, messumatkoja ja/tai uuden työntekijän palkkaamisen.
Kehittämisavustus sopii yli 10 000 euron kansainvälistymisprojekteihin. Tukea saa kansainvälistymiseen liittyviin konsultointi-, matka- ja messuosallistumiskuluihin korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi tukea voi saada kansainvälistymistä varten palkattavan henkilön palkkakuluihin. Hakemusta varten tarvitaan projektisuunnitelma, jonka laatimisessa Industria voi olla apuna. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Kehittämisavustusprojekteissa olemme tehneet asiakkaillemme mm. markkinakartoituksia, potentiaalisten asiakkaiden/yhteistyökumppaneiden kontaktointia ja tarkempia kansainvälistymissuunnitelmia.

Lisää tietoa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus2#.VjsshbfhDIU

3. TEKESin kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kenelle: Yritykselle, jonka liikeidea, tuote tai palvelu on markkinoihin nähden uusi ja perustuu korkeatasoiseen osaamiseen tai teknologiaan.

Tämä tuki on suunnattu innovatiivisille kasvuyrityksille, joilla on jotain aivan uudenlaista tarjottavaa markkinoille. Alle 5-vuotias pieni yritys voi saada tukea 75 % hyväksytyistä kuluista, muut pk-yritykset 50 %.

Tekes suosittelee, että kaikissa projekteissa kartoitetaan tiimin, hallituksen ja verkoston kehittämistarpeita, tehdään asiakas- ja markkinaselvitykset ja selvitetään tuotteen kysyntää, sekä tavataan potentiaalisia asiakkaita ja kerätään suoraa palautetta asiakastarpeesta. Näiden lisäksi projektiin voidaan sisällyttää esim. liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian laatiminen, markkinaselvitykset, sekä IPR- ja patenttiselvitykset. Tutkimus- ja kehitystyötä projektista saa olla korkeintaan puolet. Hakemista varten tarvitaan projektisuunnitelma, jonka laatimisessa Industria voi auttaa. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Lisää tietoa: http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/kansainvalisen-kasvun-suunnittelu/

Tuet ja ohjelmat vaihtuvat ajoittain, siksi kannattaa tarkistaa tilanne ja kysellä neuvoja kun miettii sopivaa vaihtoehtoa oman kansainvälistymisprojektin rahoitukseen. Näiden kolmen vaihtoehdon lisäksi esimerkiksi Finnvera tarjoaa mm. vientikaupan takauksia ja Finnfund rahoittaa kehitysmaihin suuntautuvia kansainvälistymishankkeita. Jos siis yrityksesi on tosissaan lähdössä kansainvälisille markkinoille, tukea siihen on saatavilla! Muutama tärkeä asia kannattaa kuitenkin muistaa ennen projektin käynnistämistä:

  • Projektia ei saa aloittaa ennen tuen hakemista ja päätöksen saamista!
  • Ole ennen hakemuksen jättämistä itse yhteydessä siihen organisaatioon, josta tukea haet
  • Tarkista, ettei aiemmin saamiesi de minimis -tukien määrä estä uuden tuen saamista
  • Varmista, että pystyt rahoittamaan projektin ensin itse, mikäli tuki maksetaan vasta jälkikäteen
  • Valmistele huolella projektisuunnitelma, jos sellaista vaaditaan hakuprosessissa

Sitten ei muuta kuin hakuprosessi käyntiin!