kinaxis-guest-blog-thumbnail-scm-challengesPK-yrityksille kehitetty TEM:n “ Yritysten kehittämispalvelut” muodostaa palvelukokonaisuuden, jossa yritys voi hakea asiantuntija-apua erityyppisiin liikkeenjohdollisiin ongelmiinsa. Eri kehittämisteemoille on TEM:n nimeämät vastuuasiantuntijat parhaan osaamisen takaamiseksi.

Industria Oy:llä on vastuuasiantuntija seuraavissa kehittämisteemoissa:

  • ANALYYSI

Konsultointipalvelut:

Palvelut ovat kustannustehokas tapa kehittää yritystä pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti vahvan valtion tuen ansiosta: yrityksen omavastuuosuudeksi jää 300 €/konsultointipäivä (analyysi 220 €) ilman muita kuluja.

Katso tarkemmin ohjeet hausta: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/

Industria Oy:n vastuuasiantuntijat eri teemoissa ovat:

Analyysi, Tuottavuus ja talous sekä Innovaatioiden kaupallistaminen; Jari Valtonen

Kasvu sekä Uudistaminen; Christian Holmlund

Markkinointi ja asiakkuudet; Katja Klimenko-Nuorela

Tyypillisesti yritykselle tehdään ensin 1-2 päivän Analyysi-palvelu, jolla kartoitetaan yrityksen tilanne ja kehittämisen suuntaviivat. Tämän jälkeen valitaan yrityksen tilanteeseen sopiva Konsultointipalvelu, joka voi kestoltaan olla 2-7 päivää. Maksimissaan palveluita on mahdollisuus hyödyntää 15 päivää 3 vuoden aikana.

Esimerkkinä palvelun sisällöstä:

Innovaation kaupallistaminen -palvelun tavoite on tukea yrityksen liiketoiminnan kehittämistä innovaatioita hyödyntämällä. Palvelu on suunnattu yrityksille, jotka tavoittelevat keksinnöillään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai markkinoita. Konsultaatiossa autetaan yritysjohtoa innovaation kaupallistamisessa ja uusien toimintamahdollisuuksien löytämisessä sekä kansainvälisten markkinoiden hyödyntämisessä.