Tuloksellinen markkinointi edellyttää suunnittelua – sen on huomannut jokainen markkinoija, joka on yksittäiseksi jääneen ja suurpiirteisesti kohdistetun markkinointikampanjan jälkeen pettynyt tuloksiin. Kansainvälisillä markkinoilla tarjooman, asemoinnin ja sopivien markkinointikanavien valinta vaatii erillistä pohdintaa, sillä kohdemarkkinalla ei aina toimi ollenkaan sama taktiikka kuin Suomessa.

shutterstock_407937637

Markkinointi ansaitsee enemmän huomiota, kuin se tällä hetkellä suomalaisissa pk-yrityksissä saa! Siksi rakensimme kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseen tiukan valmennuspaketin, jonka tuloksena osallistuvat yritykset laativat oman kansainvälisen markkinointisuunnitelmansa – tai täsmentävät jo olemassaolevaa.

Neljän valmennuspäivän aikana kukin osallistuva yritys mm.

  • tunnistaa oman markkinointinsa kehittämiskohteet ja hahmottaa kilpailuasemansa kohdemarkkinoilla
  • suunnittelee markkinoinnin toimenpiteet, keinot ja kanavat
  • asettaa markkinoinnille tavoitteet ja seurantamittarit
  • laatii oman kansainvälisen markkinointisuunnitelman Industrian opastuksella

Vedämme tämän nelipäiväisen valmennuksen syyskuussa vientiä tavoitteleville ja kansainvälistymistä suunnitteleville pohjois-savolaisille yrityksille. Valmennus järjestetään Kiuruvedellä osana ESR -rahoitteista YOM-hanketta (Yritys oppii ja menestyy). Tarkempaa tietoa valmennuksesta löydät tästä ja tästä, tai ottamalla yhteyttä meihin. Ilmoittautua voi suoraan netissä.

Koulutuspäivien teemat:

15.9. Nykytilan analysointi ja kehittämiskohteiden määrittely

16.9. Kilpailuasema ja kansainvälistymisen tavoitteet

18.10. KV-markkinointisuunnitelman toimenpiteiden suunnittelu

19.10. KV-markkinointisuunnitelman budjetti, aikataulu ja seuraaminen

Oletko kiinnostunut valmennuksesta, mutta et ole Pohjois-Savosta? Ota yhteyttä – järjestämme mielellämme vastaavia valmennuksia kysynnän mukaan myös muualla.

 

Lisätietoja:

Mirka Toivonen, mirka.toivonen@industria.fi, 040 630 8955