Teknologiateollisuuden asema Suomessa on merkittävä. Teknologiateollisuus Ry:n mukaan teknologiateollisuus vastaa tällä hetkellä 50 % Suomen viennistä ja 70 % tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnatuista investoinneista, sekä työllistää lähes 300 000 suomalaista. Osaaminen ja innovaatiokyky ovat olleet pohjana suomalaisten teknologiayritysten menestykselle, ja niiden merkitys kasvaa entisestään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uuden osaavan henkilöstön saamiseen on panostettava, jotta ala menestyisi kansainvälisessä kilpailussa myös tulevaisuudessa.

ELY-keskus tarjoaa nyt teknologiateollisuuden yrityksille niiden henkilöstölle suunnattuja edullisia koulutusohjelmia, joita Industria on valittu toteuttamaan. Tarkempaa tietoa koulutusohjelmista löytyy ELY-keskuksen koulutusesitteestä.

Koulutusohjelman sisältö räätälöidään yrityksen tai yritysryhmän tarpeisiin sopivaksi. Tilanteen mukaan koulutus voidaan toteuttaa rekrykoulutuksena uusien osaavien työntekijöiden saamiseksi töihin tai täsmäkoulutuksena tilanteessa, jossa yrityksessä on meneillään merkittäviä muutoksia, jotka vaativat toimintatapojen uudistamista.

 

RekryKoulutus TäsmäKoulutus
Apuna silloin, kun yrityksen
tarpeisiin ei löydy riittävän
ammattitaidon omaavia
osaajia, eikä lähiaikoina
valmistu tarvittavia osaajia
muusta koulutuksesta.
Koulutus on suunnattu johdolle ja
henkilöstölle tilanteisiin, joissa yritys
käy läpi merkittäviä teknologisia ja
toiminnallisia muutoksia. Koulutuksen
tavoitteena on työpaikkojen ja
toimintatapojen uusintaminen sekä
työurien pidentäminen.

 

Millaiset koulutustarpeet sinun yrityksessäsi ovat ajankohtaisimpia?

 

Kiinnostavaa - ottakaa minuun yhteyttä!

 

Image designed by Freepik