Suuren suosion saaneessa kirjassaan ”Idiootit ympärilläni” ruotsalainen kirjailija ja kouluttaja Thomas Erikson selvittää henkilöiden käyttäytymistä ja niiden eroavaisuuksia kuvaten eri käyttäytymistyylejä eri värein. Eriksonin lähestymistapa perustuu yleisesti tunnustettuun DISC-teoriaan, jonka William Marston kehitti jo vuonna 1928.

Olemme Industria Oy:ssä hyödyntäneet DISC-teoriaan pohjautuvaa Extended DISC® -henkilöanalyysiä yli 20 vuoden ajan sadoissa valmennuksissa ja eri tyyppisissä yrityskohtaisissa haasteissa. Käyttämämme Extended DISC® ei ole ihan niin yksinkertainen, kuin Eriksonin kirjan väreihin perustuva DISA-malli, mutta kuitenkin helposti omaksuttava ja selkeä.

Henkilöanalyysien avulla olemme kehittäneet asiakkaidemme toimintoja mm. seuraavissa teemoissa:

  • Vuorovaikutustaidot (esimiestyö, johtaminen)
  • Myynti ja asiakaspalvelu
  • Johtoryhmien ja tiimien kehittäminen
  • Rekrytointi
  • Neuvottelutaidot (sopimukset, ostot)
  • Itsetuntemus (omat vahvuudet ja kehittämisalueet)

Henkilön luontaista käyttäytymistyyliä analysoiva Extended DISC® -järjestelmä on ainutlaatuinen tapa yhdistää liikkeenjohdon ja käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän johtamisen käytännön tarpeisiin. Sen avulla voidaan analysoida, kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista. Extended DISC® on Suomessa vuonna 1994 kehitetty järjestelmä, joka on nykyisin maailmalaajuisesti käytössä yli 30 maassa, yli 50 kielellä.

Extended DISC®-analyysin avulla määritetty käyttäytymistyyli on tyypillisesti yhdistelmä useista eri perustyyleistä, joita usein kuvataan eri värein: D=punainen, I=keltainen, S=vihreä ja C=sininen.

 

Nelikenttä

 

Analyysin avulla voidaan asemoida vastaaja Extended DISC®- nelikentällä ja arvioida hänen luontaista toimintatapaansa suhteessa muihin ihmisiin. Noin 10-sivuinen raportti voidaan räätälöidä vastaajan tehtävän mukaisesti, jolloin raportissa analysoidaan henkilön käyttäytymistyyliä tehtäväkohtaisesti (esim. esimies, myynti, asiantuntija, toimistotyö, asiakaspalvelu). Raportin tulosten ja koko DISC-teorian omaksumisen avulla osallistuja kehittää itsetuntemustaan ja tunnistaa myös omassa työyhteisössään eri käyttäytymistyylien eroavaisuuksia ja vaikutuksia.

 

Haluatko oppia, kuinka voit hyödyntää DISC-henkilöanalyysia liiketoiminnassasi?

Extended DISC® -asiantuntijamme Jari Valtonen pitää aiheesta Turun Kauppakamarilla aamukahvitilaisuuden 12.2 klo 8.30-9.30  sekä laajemman valmennuksen 2.4. klo 9-12. Seuraa Turun Kauppakamarin sivuja www.turunkauppakamari.fi ja ilmoittaudu mukaan!