FinxS Myyntikompetenssien arviointi on uusi tapa tunnistaa myynnin kehittämiskohteet ja parantaa tuloksia.

Olemme Industria Oy:ssä ottaneet käyttöön FinxS Myyntikompetenssien arviointityökalun. Se on yhteistyössä Extended DISC International Ltd:n ja Sandler Trainingin (USA) kanssa kehitetty menetelmä myyntityössä tarvittavien taitojen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Sen avulla tuotetaan itsearviointiin perustuen monipuolinen kuvaus siitä, miten henkilö tällä hetkellä toimii myyntiprosessin eri vaiheissa.

Arvioinnin lopputuloksena saatava raportti on oiva väline kehittää myyjän henkilökohtaisia valmiuksia yhdessä valmentajan tai mentorin kanssa. Raportit antavat myynnin johdolle selkeän kuvan myyjien kehittämistarpeista ja toimivatkin näin apuna niin päivittäisessä myynnin johtamisessa kuin pitkäjänteisenä myyntityön kehittämistyökaluna.

  • Tunnistatko vahvuutesi ja kehittämiskohteesi myyjänä?
  • Mistä elementeistä vahvuutesi koostuvat?
  • Mitä asioita kannattaisi ensimmäisenä kehittää?
  • Miten voisit saada entistä parempaa vastinetta myyntiponnisteluillesi?

FinxS Myyntikompetenssien arviointi auttaa löytämään vastauksia yllä oleviin kysymyksiin. Se on käänteentekevä väline myyntiin liittyvien kriittisten kompetenssien tunnistamiseen ja niiden kehittämiseen.

Arvioinnin tehokkuus perustuu sen kykyyn tuottaa käytännönläheistä ja samalla riittävän syvällistä tietoa myyjän tavasta toimia myyntiprosessin eri vaiheissa. Se on suunniteltu niin rekrytoinnin kuin kehittämisenkin tueksi. Se auttaa näkemään kehittämistarpeet, tuottaa konkreettista tietoa rekrytointipäätösten tueksi ja avaa hyvät mahdollisuudet valmentavaan myyntityön kehittämiseen.

Photo by Isaac Smith on Unsplash

FinxS Myyntikompetenssien arviointi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kokemusta myyntityöstä. Siihen vastaaminen tapahtuu verkossa vastaamalla 99 myyntitilanteita kuvaavaan väittämään vieden aikaa noin puolisen tuntia. Arviointi tuottaa henkilökohtaisen noin 30-sivuisen raportin, joka auttaa oman kehityssuunnitelman laatimisessa.

Raportissa käydään läpi yhteensä 18 kriittistä, menestyksellisessä myyntityössä tunnistettua kompetenssia. arvioiden kutakin selkeällä prosenttiluvulla 0-100%. Kehitystyössä tarkasteluun voidaan ottaa vain osa näistä ja peilata niitä yrityksen myyntiprosessin eri vaiheisiin. Myynnin kehittämisen kokonaisarviointiin liittyy kiinteästi Extended DISC- henkilöanalyysiin perustuva luontaisen käyttäytymisen Myynti 18 -raportti, jonka avulla selvitetään, mikä on vastaajan luontainen potentiaali näiden kompetenssien osalta. Aineisto tarjoaakin näin hyvän pohjan pitkäjänteiselle myynnin ja myyntihenkilöiden kehitystyölle.

Kiinnostuitko? Järjestämme syksyllä kolmipäiväisen koulutuksen myyntikompetenssien arvioinnista ja kehittämisestä Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Valmennuksessa laaditaan osallistujille henkilökohtaiset myyntikompetenssien arvioinnit FinxS arviointityökalun avulla. Tutustu koulutuksen sisältöön ja ilmoittaudu mukaan oheisista linkeistä!