Tiimi on tehokas, kun tiimin jäsenet pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Siksi tiimiä kootessa kannattaa huomata ja hyödyntää sen jäsenten luontaiset toimintatavat ja vahvuudet. 

Extended DISC® -henkilöanalyysi on tässä korvaamaton apuväline. Sen avulla kuvataan henkilön luontaista käyttäytymistyyliä. Näiden analyysien yksi eniten käytettyjä osa-alueita onkin tiimien sekä sen vetäjien valmennus, tavoitteena toimiva, tehokas ja yhteen hiileen puhaltava tiimi.

Tiimityön tutkija ja uranuurtaja Meredith Belbin nimeää teoksessaan ”Team Roles at Work” yhdeksän toisistaan poikkeavaa tiimiroolia, joiden tunnistaminen onkin keskeistä toimivan tiimityön kannalta. Vastaavasti Extended DISC®-järjestelmässä tunnistetaan yhteensä 10 erilaista ryhmäroolia, jotka sijaitsevat luontaista mukavuusaluetta kuvaavalla Extended DISC®-Timantilla seuraavasti:

Uusi timantti

Tiimityön kehittämisen kannalta tämä roolitus antaa tiimin vetäjälle ja sen jäsenille erinomaisen pohjan henkilökohtaisen analyysiraportin lisäksi tiimin jäsenten:

  • luontaisesta käyttäytymisestä eri tilanteissa
  • kommunikointityylistä
  • motivaatiotekijöistä
  • omasta mukavuusalueesta
  • päätöksenteosta
  • erilaisuuteen ja muutoksiin suhtautumisessa

Toimivan tiimin kannalta olisi hyvä, että sen jäsenet sijoittuvat Extended DISC®-Timantilla eri alueille, jolloin tehokkaassa tiimityössä tarvittavat tehtävät vastaavasti sijoittuvat sen jäsenten luontaiselle mukavuusalueelle. Näin kukin jäsen pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan, motivaatio säilyttäen. Mikäli voimme toimia päivittäisessä työssämme mahdollisimman paljon oman luontaisen toimintatapamme mukaan, energiaa kuluu vähemmän. Hyödyntämällä tätä analyysitietoa kehitämme tiimiimme tiimiälyä ja saamme ryhmän jäsenten kaikki kyvyt käyttöön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Parhaimmillaan tiimiäly näkyy tiimin luovuudessa, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidoissa sekä tavassa, jossa erilaisiin näkemyksiin ja ideoihin suhtaudutaan kunnioittavasti ja rakentavasti. Näin se heijastuukin sekä tilinpäätöksen tulokseen, että henkilöiden työtyytyväisyyteen.

On hyvä muistaa, ettei käyttäytymisemme perustu vain luontaisen toimintatapaamme, vaan voimme mukauttaa sitä eri tilanteiden ja erilaisten ihmisten mukaan. Tiimityössä onkin sen menestymisen kannalta keskeistä ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta ja sen avulla rakentaa avoimuutta ja yhteistä luottamusta.

Tiimien analysointiin Extended DISC®-järjestelmä tarjoaa uusien ryhmäkulttuuriraporttien avulla entistä parempia tapoja analysoida ja kehittää tiimien toimintaedellytyksiä. Tiimien ominaisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia voidaan tarkastella seuraavan ryhmittelyn pohjalta:

  • Asiantuntijaryhmät
  • Myyntiryhmät
  • Projektiryhmät
  • Virtuaaliryhmät

Kullakin ryhmätyypillä on omat, yksilölliset haasteensa, joihin pääsemme näiden raporttien avulla pureutumaan ryhmän jäsenten henkilöraporttien tukemana.

Extended DISC® -henkilöanalyysi ei kuvaa ihmisen koko persoonallisuutta vaan sitä, miten hän tyypillisesti toimii ja kommunikoi. Siis havaittavaa ulospäin näkyvää käyttäytymistä. Oleellista työkalun hyödyntämisessä on, ettei pelkästään sen pohjalta vedetä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Extended DISC® auttaa avaamaan keskustelua, lisäämään itsetuntemusta ja ymmärtämään erilaisuutta – ei antamaan valmiita vastauksia tai ratkaisuja.

Tämä Suomessa vuonna 1994 kehitetty järjestelmä on ainutlaatuinen tapa yhdistää liikkeenjohdon ja käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän johtamisen käytännön tarpeisiin. Nykyään se onkin maailmanlaajuisesti käytössä jo yli 50 maassa, yli 70 kielellä.

Olemme Industria Oy:ssä hyödyntäneet tätä Extended DISC® -henkilöanalyysiä 25 vuoden ajan sadoissa valmennuksissa ja erityyppisissä yrityskohtaisissa haasteissa. Extended DISC®-henkilöanalyysin avulla voimme määritellä tiimin jäsenen luontaisen käyttäytymistyylin. Tyypillisesti se koostuu useista eri perustyyleistä, joita kuvataan seuraavin kirjaimin: D, I, S ja C. Voit perehtyä näihin tarkemmin aiheesta kirjoittamassamme blogissa. Nämä luontaiset käyttäytymistapamme vaikuttavat myös miten toimimme ryhmässä: miten kommunikoimme ja vuorovaikutamme.

Extended DISC®-henkilöanalyysin asiantuntijoina Industria Oy:ssä toimivat kokeneet konsulttimme:

Extended DISC Certified Trainer Reijo Kivelä; reijo.kivela@industria.fi, 050-5909370

Extended DISC Certified Trainer Jari Valtonen; jari.valtonen@industria.fi, 050-5745654