Matilla on laaja kokemus suunnittelun, tuotannon, projektinhallinnan ja laadunohjauksen tehtävissä teollisuuden eri aloilla. Hänellä on vankkaa osaamista prosessien kehittämisestä ja toiminnanvarmistuksen johtotehtävistä suurissa organisaatioissa. Kokemuksensa ja osaamisensa kautta hän pystyy auttamaan sekä isoja että pieniä yrityksiä menestykseen ja kilpailukyvyn merkittävään paranemiseen.

Matin kokemus näkyy projekteissa korkeana asiakastyytyväisyytenä. Laatujohtaminen ja organisaatiotehokkuus ovat hänen perusnäkökulmiaan.