Verohallinnon pääjohtajan Mirjami Laitisen mielestä mätkyjen ja veronpalautusten maksamisesta voitaisiin luopua. (Kauppalehti 5.12.)

Ajatus perustuu verotuksen sähköistymiseen, siis tiedonsiirron ja ylläpidon siirtämisen verkkopohjaiseksi. Meillä Suomessa on käytössä edistyksellinen verkkopankkijärjestelmä sekä verottajalla yrityksiä varten verotilijärjestelmä. Asioita hiukan yhdistelemällä saavutettaisiin tilanne, jossa omaan verokertymään tai ylimaksuun voisi helposti puuttua. Kansalaiselle tarjoutuisi mahdollisuus vaikuttaa omaan tilanteeseensa ja välttyä lainaamiselta valtiolle tai valtiolta.
Laitinen toteaa, että pelkkä noin 4,6 miljoonan verokortin postitus maksaa Verohallinnolle noin 1,5 miljoonaa euroa – järjetöntä rahan käyttöä. Toki tällä hetkellä moni työnantaja käyttää hyväkseen mahdollisuutta noutaa verokorttitiedot sähköisesti palkanlaskentajärjestelmään, mutta se paperinenkin verokortti lähtee Itellan kuljetettavaksi siitä huolimatta.

Laitisen mallissa yli-/aliverotus korjattaisiin seuraavan vuoden verotuksessa, mutta tässä en näe järkeä. Aikajänne on yksittäiselle veronmaksajalle turhan pitkä. Mahdollisuudella vaikuttaa ja nähdä tilanteeseen reaaliaikaisesti auttaisi henkilökohtaista verosuunnittelua. Tällaisen verkkopalvelun luonti ei ole mitenkään mahdoton tai edes suuritöinen asia. Sen peruselementit ovat jo olemassa. Verokorttien postitukseen käytettävällä 1,5 miljoonalla eurolla saisi järjestelmän luotua aivan varmasti – jopa julkisen hankinnan menettelyllä.

Yhteiskunnan tuottavuutta voitaisiin muutenkin helposti lisätä kehittämällä palvelujärjestelmiä, automatisoimalla rutiineja ja jättämällä pois toimintamalleja, joissa toimitaan ”niin kuin aina ennenkin on tehty”. Sama koskee niin pk-yrityksiä kuin valtion ja kuntien hallintoa. Suurin kynnys on varmasti tiedon puute sekä varsinkin poliitikoilla uskallus tehdä päätöksiä, joiden kustannusvaikutus ei ole välitön, vaan saattaa mennä vaalikauden vaihteen yli.
Yrityksiä ei moisen ajattelun pitäisi haitata, mutta silti halu ja ymmärrys tehdä muutoksia on usein kateissa. Kustannustenkaan ei pitäisi olla este, sillä erilaisten sähköisten palveluiden hinnat ja saatavuus ovat ihan toisella tasolla kuin vain vaikkapa kolme vuotta sitten. Me Industrialla olemme auttaneet asiakasyrityksiämme jo usean vuoden ajan ja samalla olemme pystyneet kartoittamaan alan parhaat käytännöt ja ratkaisut.

Rohkaisenkin yrityksiä, niiden johtoa ja keskijohtoa, hakemaan tietoa ja mahdollisesti ulkopuolista apua asian selvittämiseksi. Investoinnit ovat pienet, mutta säästöt ja hyödyt suuret. Ne saattavat jopa luoda tilaisuuden nähdä oma liiketoiminta ihan uudessa valossa.