”Mentiin sinne facebookiin. Ja mitään ei tapahdu!”

Ne ajat, jolloin sosiaaliseen mediaan mentiin näkymään ja siten voittamaan ovat auttamattomasti passé.

Kurion tekemässä tutkimuksessa 18 kotimaan johtavaa asiantuntijaa kertoo näkemyksensä markkinoijalle tärkeistä sosiaalisen median kehityssuunnista.

Sosiaalinen media perustuu  ennenkaikkea ihmisiin; vuorovaikutukseen ja läsnäoloon. Aidosti mielenkiintoiseen ja lisäarvoa tuottavaan sisältöön. Enää ei riitäkään että tietoa jaetaan innolla. Jonkun pitäisi kokea kerrottu tarina niin mielenkiintoiseksi, että sen jaksaa vastaanottaakin. Siinäpä sisällöllistä haastetta.

Mistä sitten resurssit koko paketin hoitoon tämän päivän tiukassa tilanteessa? Selvää on, että automatisoidut postaukset eivät itsessään ole ratkaisu. Toinen ongelmallinen tilanne syntynee jos koko paketti jätetään yhden ihmisen hoidettavaksi. Jotta sisällöstä saadaan tarpeeksi kattava ja ajankohtainen, koko yrityksen poikkileikkaava some-tiimi voisi olla ratkaisu sen tuottamiseen.  Muutoin touhusta tulee helposti vasurilla hoidettua, parin vahinkopomminkin ehkä liikenteen lipsahtaessa. Kunnes unohdutaan taas hengailemaan  ”ainakin ollaan täällä” -hengessä.

Miten ottaa tämä homma haltuun? Selviytyäkseen, yrityksen tulee ensin sisäisesti ostaa ajatus siitä, miksi se on sosiaalisessa mediassa. Onko yritys löytänyt sitä kautta tavan viestiä tekemisistään, kuunnella asiakkaitaan vai edistää strategisia tavoitteitaan. Jotta someen kannattaa ylipäätään panostaa resursseja, tulisi jonkinlainen idea siellä olemisesta ja tavoitteista terävöittää suunnannäyttäjiksi. Tehdäänkö samaa kuin kaikki muut vai tehdäänkö jotain muuta.

Tulisi pohtia ja löytää vastauksia.

  • Missä palvelussa halutaan näkyä ja miksi?
  • Miten siellä toimitaan?
  • Mitä toiminnalla halutaan saavuttaa?
  • Miten toimintaa mitataan?
  • Miten sitä kehitetään?

Pohdittavaksi myös jää,  mitä sosiaalisen median tuottamaa arvokasta tietoa yritys voisi kokonaisuudessaan kerätä ja hyödyntää paremmin. Vaikkapa asiakaspalvelussa tai tuotekehittelyssä.Millään muulla tavalla somesta ei tule osa yrityksen toimintaa.

Heräsikö kysymyksiä? Jutellaan lisää.