”Industria tarkastelee sosiaalista mediaa (aka. some, verkkomarkkinointi ja digimarkkinointi) laajemmin kuin kyseisten palveluiden innokkaat tarjoajat. Konsultin näkökulma on liiketoimintalähtöisempi. Taustalla on ymmärys markkinoinnin kytkennöistä yrityksen rakenteisiin ja sidosryhmiin kokonaisuudessaan.” – Juha Kuivainen

Kannattaako pk-yrityksen vaivautua?

Yksi asia on varma – sosiaalinen media on tullut  jäädäkseen. Jonkunlainen suhtautumistapa ja sitä kautta valinta on yrityksen tehtävä digitaalisen näkyvyytensä suhteen.

Valinnan tekemistä helpottavat stepit ovat:

1. Aseta tavoitteet

Halutatko lisätä näkyvyyttä, tehdä lisää myyntia, palvella asiakkaita paremmin, viestiä nopeasti, tehostaa palvelukehitystä tai verkottua?
Järjestelmällinen, suunnitelmallinen ja hallittu lähestymistapa tarvitaan. Menestysminen ei tule itsekseen eikä ilman panostamista. Kuka tekee, mitä tekee, miksi tekee, miten tekee ja milloin. Tavoitteen on oltava mitattavissa; mistä muuten tiedämme olemmeko saavuttaneet jotain vai emme. Esimerkiksi lisää seuraajia, yhteydenottoja, trafiikkia sivuillemme tietyn ajanjakson aikana.

2. Määrittele kohdeyleisö

Keitä he ovat? Missä he liikkuvat? Yritys voi itsekin suorittaa epätieteellisen tutkimuksen siitä, missä sosiaalisissa palveluissa heille tärkeät asiakkaat tai yritykset ovat aktiivisia. Yksi tapa selvittää tätä on tutkia kilpailijoiden sivuja. Palveluita voi myös käydä läpi käyttämällä yritykselle tärkeitä hakusanoja kohdeyleisön paikallistamiseen.

3. Valitse paras palvelu toteuttamaan tavoitteiden saavuttamista

Facebookissa yritys ja asiakas löytävät toisensa ja vuorovaikuttamisen keinot
ovat lukuisat. Tykkää-nappula on hyödyllinen työkalu tuotteen tai palvelun esilletuomiseen ja tiedon nopeaan jakamiseen palvelun käyttäjien kesken.
Facebookin säännöt on hyvä tuntea ennen markkinoimisen aloittamista.

LinkedIn taas auttaa pk-yrityksiä tuomaan esille virallista imagoaan business-mielessä.
Sen lisäksi se helpottaa verkottumista vastaavien yritysten välillä.
Yrityksen sivulle kannattaa listata palvelut ja linkki yrityksen sivuille. Kannattaa myös olla aktiivisesti mukana keskusteluryhmissä verkottumisen edistämiseksi.

4. Punnitse vaihtoehtoja

Punnitse etuja ja haittoja. Mihin muuhun yritys voisi rahansa ja aikansa käyttää.
Ehkä on parempi panostaa kerran messupläjäykseen kuin yrittää nysvätä tarkoituksettomasti Facebookissa vuoden verran. Niin tai näin; markkinontia tarvitsee jokainen yritys. Sosiaalisen median palvelut ovat tämän päivän markkinointia.

Mitä sitten? Seuraavaksi  pohdimme sisällön suunnittelua, läsnäolon rakentamista, kehittämistä ja ylläpitoa.