Kun yritys kasvaa voimakkaasti usean vuoden ajan on mahdollista sivuuttaa monia ongelmia olan kohautuksella. Ajatellaan helposti, että kasvu tekee autuaaksi. Todellisuudessa voimakas kasvu tuottaa ongelmia yhtälailla kuin yskivä myynti. Ongelmat ovat vaan erilaisia.

Voimakkaan kasvun aikana esille tulee monia kehitystarpeita Tämä taas johtaa rinnakkain vietäviin kehitysprojekteihin, jotka liian usein jäävät kesken,  koska resurssit ovat muutenkin tiukalla.

Kasvukivut ovat osittain uniikkeja ja osittain universaaleja. Teollisuusyrityksissä yleisimmät ongelmat kohdistuvat tuotantoon. Uusien pätevien henkilöiden rekrytointi voi olla haasteellista. Myös uusien henkilöiden kouluttaminen sitoo resursseja. Nämä samat seikat liittyvät myös palveluliiketoimintaan. Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ovat yleensä ensimmäinen asia, johon tuotannossa joudutaan panostamaan kun kasvu on voimakasta. Seuraavaksi tarvitaankin sitten koko tuotannon organisoimista ja prosessien kehittämistä.

Myynnissä voimakas kasvu voi helposti johtaa vauhtisokeuteen; myydään mitä tahansa kelle tahansa hinnalla millä hyvänsä. Myyntiäkin pitäisi järkeistää kasvun aikana ja miettiä mitä kannattaa myydä tuottavuuden näkökulmasta. Ei myöskään välttämättä kannata suinpäin suunnata kansainvälisille markkinoille ensimmäisen tarjouspyynnön saapuessa.

Kasvukipuja voi helpottaa hyvällä suunnittelulla. Kasvustrategian suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja resursseja, koska se helpottaa kasvukipuja ja ratkaisee monta ongelmaa jo ennen niiden syntymistä. Mikäli kasvustrategia on jäänyt liian pienelle huomiolle ja kasvu on yllättänyt koko yrityksen, kannattaa ehdottomasti turvautua ulkopuolisiin resursseihin. Kaikkea ei tarvitse ehtiä eikä osata ratkaista itse.