Industrian toteuttamiin Tuotantopäällikkövalmennuksiin on osallistunut kolmen vuoden aikana yli 150 tuotannollista pk-yritystä eri puolilta maata. Keskusteluissa valmennukseen osallistuneiden tuotannon esimiestehtävissä toimivien henkilöiden kanssa on noussut yksi asia ylitse muiden – tietojärjestelmät ja tuska.

Pääosin toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät murheet ja ongelmat ovat olleet moninaisia, mutta niistä on helppo tehdä muutama johtopäätös. Monen yrityksen olisi hyvä tarkastella tilannettaan ja koettaa löytää ratkaisu ongelmiin eikä vain yrittää elää niiden kanssa.

Asenne

”Välttämätön paha” on suoraan sanoen typerintä, mitä voi yritysjohdon sanomana kuulla kun puhuttaessa IT:stä

yleensä tai etenkin toiminnanohjausjärjestelmistä. Yritystoimintaan liittyvä tiedon määrä on nykyään niin valtava, ettei siltä tai sen hallinnalta voi ummistaa silmiään. Päinvastoin, se joka hallitsee ja osaa parhaiten hyödyntää käytettävissä olevan tiedon, on kuningas ja voittaja. Hyvin toimivan tietojärjestelmän pitää tuottaa yritykselle kilpailuetua. Mikäli asia ei näin yrityksessä ole, siihen on syytä kiinnittää huomiota.

Tietojärjestelmän hyödyntämisen perusta lähtee yritysjohdosta. Johdon sitoutuminen hankkeeseen, organisaation motivointi ja tavoitteiden toteutumisen aktiivinen seuranta ovat onnistuneen projektin kulmakiviä. IT-strategian pitäisi olla pienemmässäkin yrityksessä osa yrityksen koko liiketoimintastrategiaa.

Tieto

 

Monessa yrityksessä toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvä tieto ja osaaminen on ohutta. Tietysti yrityksen tuleekin keskittyä ydinosaamiseensa eikä tuotantokoneiden ylläpitoa tai tuotannonkehittämistä koneiden avulla tehdä sitäkään itse. Näin pitää olla myös tietojärjestelmien kohdalla. Ei ole syytä yrittää itse löytää ratkaisua saati jäädä roikkumaan nykytilaan. Tekniikkaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin voi perehtyä vain näkemällä erilaisia ympäristöjä ja ratkaisuja sekä seuraamalla alaan liittyvää tietovirtaa. Asiantuntemusta kannattaa hankkia sinne, missä sitä ei itsellä ole.

Näkemys perustuu osaamiseen ja kokemukseen, jota haluamme jakaa asiakkaillemme. Tietojärjestelmien avulla on mahdollista lisätä yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä.
Esimerkiksi tuotannollisissa yrityksissä on mahdollista saavuttaa seuraavia etuja:

  • parempi ennustettavuus tuotantoon
  • tuotannontehostuminen paremmin ohjausta ja suunnittelua tukevilla työkaluilla
  • tehokkaampi materiaalitarpeen ajoitus
  • paremmat mahdollisuudet varastoarvon pienentämiseen
  • nykyaikaiset tuotannon työaikojen seurantamenetelmät

è oikeampi omakustannushinta -> parempi myyntikate

Ymmärrys

Tietojärjestelmien mahdollisuuksien ja tulevaisuuden hahmottaminen on vaativa tehtävä. Kenelläkään ei meistä ole käytettävissään kristallipalloa, joten asioiden päättäminen perustuu vain valistuneisiin arvauksiin. Kuitenkin perusasioiden selvittäminen luo pohjan asioiden kehittämiselle. Asioiden syys-seuraus –suhteen hahmottaminen lisää ymmärrystä ja luo mahdollisuuden uusille avauksille liiketoiminnan kehittämisessä. Siksi käytettävissä olevan

 

tiedon kerääminen hyvällä tietojärjestelmällä ja sen analysointi toimivilla työkaluilla kasvattaa ymmärrystä.
Ymmärrys antaa mahdollisuuden ohjata yrityksen toimintaa paremmin, esimerkiksi

  • myynninohjauksen tehostuminen selkeämmin näkyvällä kustannusrakenteella sekä myynnin prosessia tukevilla työkaluilla
  • reaaliaikainen ja oikeisiin hintoihin perustuva hinnoittelumahdollisuus
  • raportoinnin parantuminen -> ylimääräisten excelien poistuminen ja turhan työn (kahdenkertaisen tiedon tallentumisen poistuminen)

Lisäksi pitää huomioida uusien toimintamallien mahdollisuus. Järjestelmien väliset rajapinnat on tulleet teknisesti helpommiksi luoda ja ylläpitää. Yksi mahdollisuus on taloushallinnon integroiminen samaan järjestelmään, jolloin talouteen liittyvä raportointi on reaaliaikaista ja välittömästi käytettävissä. Taloushallinnon osaaminen on silti ostettavissa ulkopuolelta (tilitoimisto). Tiedon ajantasaisuus ja käytettävyys antavat pohjaa myös tehokkaalle mittaroinnille.
Integroinnissa jää lisäksi turhat rajapinnat ja niiden ylläpito pois mikä on puolestaan kustannustehokasta.

Industria on toteuttanut asiakkailleen lukuisia tietojärjestelmiin liittyviä hankkeita. Olemme kuvanneet ja analysoineet nykytilaa, tehneet kehittämissuunnitelmia, auttaneet järjestelmien kehittämisessä tai uuden valinnassa sekä ennen kaikkea pyrkineet antamaan kokemuksemme ja osaamisemme yrityksen johdon käyttöön vähentääksemme tai jopa poistaaksemme tietohallintoon liittyvää tuskaa.

Haluaisitko sinä kivuttomamman tulevaisuuden?