Valtiovalta kannustaa yrityksiä kouluttamaan henkilöstöään tarjoamalla verovähennystä kouluttautumiseen kuluneelta ajalta. Vähennysoikeus edellyttää koko henkilöstöä koskevan koulutussuunnitelman laatimista yrityksen tavoitteista käsin. Suunnitelman laatiminen taas edellyttää osaamisen kartoittamista, jotta tiedetään mitä osaamista on ja mitä pitää lisätä.

images-53

Kustannukset lasketaan koulutukseen käytetyn ajan ja työttömyysvakuutuskorvauksen perusteena käytettävän palkkasumman perusteella. Tämä palkkasumma on yrityksen henkilöstölleen maksama keskimääräinen päiväpalkka.

Vuoden aikana on veroetu 50 % jonka saa enintään kolmelta koulutuspäivältä per henkilö, mikäli koulutusajalta on maksettu palkkaa.

Koulutuksen täytyy kehittää työntekijän ammatillista osaamista tämän nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä. Lisäksi koulutuksen pitää tapahtua työaikana ja sen ajalta pitää maksaa palkkaa. Työhön perehdyttäminen tai opastaminen ei ole taloudelliseen kannusteeseen oikeuttavaa koulutusta.

Yrityksen kilpailukyvyn systemaattinen kehittäminen tarkoittaa käytännössä henkilöstön osaamiskartoituksen ja koulutussuunnitelman laatimista toteutumaseuranta mukaanlukinen sekä tulevaisuuden tarpeet huuomioden.

Toistamalla prosessia vuodesta toiseen voit saavuttaa merkittäviäkin kehittämistuloksia organisaatiosi suorituskyvyssä.  Lisäarvona saat verovähennyksen suoraan tuloslaskelman alimman viivan alle.