Toimivan kasvustrategian luominen on tyypillisesti kokemustemme mukaan tuskallisen vaikeaa. Hyväkin strategiaprosessi tuottaa helposti liian varovaisia ja pieniriskisiä avauksia kasvun pohjaksi. Perustavaa laatua olevat virheet tehdään turhan usein jo alkumetreillä: strategiaa pohtimaan ajautuvat vuodesta toiseen johdon lähellä olevat avainhenkilöt ja niinpä myös tulokset toistavat totuttua kaavaa. Varovaisia ja erityisesti strategiaa laativien henkilöiden mukavuusalueella olevia päätöksiä ja kehityssuunnitelmia, joiden runsaus antaa näennäisesti vaikutelman, että nyt on oikeasti ”luotu” strategiaa yritykselle.

Johto tyypillisesti jättää strategiatyössään taka-alalle yrityksen todelliset ideanikkarit, jotka muun henkilökunnan silmissä saattavat tuottaa kyseenalaisia avauksia ja näkemyksiä. Perisuomalaiseen käyttäytymistyyliin kun kuuluu olennaisena osana vahva perinteiden kunnioittaminen –” tehdään niin kuin aina on tehty”. Samalla tulee kaivettua yrityksen strategiatyö ehkä yleisimpään sudenkuoppaansa.

Oikea-aikaiset linjausten muutokset, kipeiltä tuntuvat luopumiset ja voimakkaat valikoidut panostukset onnistuvat tuomaan kasvua yrityksen liiketoimintaan vain, jos ne perustuvat huolelliseen toimintaympäristön analysointiin ja hyvään asiakastuntemukseen. Analyysien osalta maailman parhaat strategiagurut ovat tuottaneet toinen toistaan parempia työkaluja, jotka tehokkaasti ajavat työhön osallistuvia pohtimaan asioita oikeasta näkökulmasta: tunnistamaan odotettavissa olevat trendit, kilpailijoiden liikkeet ja yrityksen omat vahvuudet. Sen sijaan asiakkaan iholla olemiseen ja sen tarpeiden tunnistamiseen auttaa vain aktiivinen verkostoituminen ja organisaation eri tasot kattava kontaktointi.