Hyvin toimiva ja tehokkaasti hyödynnetty toiminnanohjausjärjestelmä lisää kiistattomasti yrityksesi kilpailukykyä.

Hyödynnetäänkö yrityksessänne tietojärjestelmiä riittävästi vai olisiko jollakin osa-alueella parantamisen varaa?

Liiketoiminnan hallitseminen on jo itsessään haaste ja vaatii yrityksen johdolta jatkuvaa tietojen sekä osaamisen päivittämistä. Toiminnanohjausjärjestelmissä on yrityksen liiketoiminnan tieto tuotteiden myynnin, logistiikkatapahtumien, ajankäytön ja hankinnan osalta, mutta hankalasti saavutettavissa ja siten huonosti analysoitavissa.

Tiedätkö miten ja mistä yrityksesi raportointi tuotetaan?

Tieto hukkuu tekniikan sekaan ja monesti raportointi on työlästä tietojenkeräämistä usein jopa manuaalisesti. Exceleillä kerätään, analysoidaan ja muokataan tietoa, mutta kuinka moni tietää, onko tieto sen jälkeen enää luotettavaa?

Miten luotettavaa yrityksenne tuottama raportointi on?

Lisäksi raporteilla saatetaan kuvata toissijaista tai irrelevanttia tietoa, jota kuitenkin käytetään yrityksen ohjaamiseen.

Esimerkki kertoo yrityksestä, jonka myyntiä seurattiin ja ohjattiin myynnin bruttokatteella. Myynti ja logistiikkatapahtumien tiedon tarkemman analyysin perusteella selvisi, että A-luokitelluista asiakkaista, joiden myynti muodosti 50% myynnistä, oli 60% tappiollisia! Bruttokateraportointi ei huomioinut millään tavalla valmistus- ja toimituserän kokoa, joista väärin ohjattuna syntyi yritykselle iso kulu.

Tarkennetun raportoinnin perusteella yritysjohdon ymmärrys asiakas- ja tuotekohtaisesta kannattavuudesta antoi useita ”ahaa-ilmiöitä” ja johti myynnin johtamisen kehitysohjelmaan sekä keskusteluihin pääasiakkaiden kanssa yhä tiiviimmästä yhteistyöstä tuotevalikoiman suhteen.

Raportointi on vain yksi osa-alue kehitettäessä tietojärjestelmän hyödyntämistä. Prosessien tehostaminen, automatisointi sekä sähköisten rajapintojen tehokas käyttö vähentävät manuaalista tietojenkäsittelyä, jota tehdään yrityksissä hämmästyttävän paljon aivan turhaan!

Olemme kehittäneet kyselyn, jolla voimme analysoida tietojärjestelmän hyödyntämisen astetta. Pintapuolisesti tosin, mutta vastausten perusteella on nähtävissä lähtökohdat.

images-66-150x150

Tee ICT-tehokkuuskysely ja katso, miten yrityksenne pärjää!

Kyselyn löydät täältä.