Ukrainan kriisi ja siihen liittyvät sanktiot ovat – valitettavasti – edelleen ajankohtainen teema. Lakimies Artem Usov uskoi tiistaina Awara Groupin järjestämässä tilaisuudessa, että mikäli kriisi vielä eskaloituu, EU:n sanktiot voivat laajentua koskemaan infrastruktuuriprojekteja, energia- ja öljyalaa sekä finanssisektoria. Pahimmassa tapauksessa varojen siirrot Venäjän ja EU:n välillä saatettaisiin kieltää. Venäjä todennäköisesti vastaisi omilla sanktioillaan, jotka aiempien virallisten ilmoitusten mukaan voisivat koskea esimerkiksiilmailualaa, laivanrakennusta ja autovalmistajia. 

190250375

Industrian kyselyn tulokset: Pelottaako EU:n ja Venäjän välinen sanktiosota?

Industrian toteuttaman kyselyn vastaajista 75 prosenttia uskoi sanktioiden vaikuttavan omaan liiketoimintaan ja oman yrityksen suunnitelmiin Venäjällä. Ensisijaisesti nämä yritykset reagoivat tilanteeseen

  • hakemalla ratkaisuja Venäjän-kaupan ylläpitämiseksi.
  • etsimällä korvaavia markkinoita muualta (50%)
  • lykkäämällä Venäjää koskevia suunnitelmia vallitsevan tilanteen vuoksi (25%)

Vastausten perusteella suomalaiset yritykset haluavat pysyä Venäjällä ja uskovat tämänkin kriisin menevän ohi.

Erityisesti niiden yritysten, jotka jo toimivat Venäjällä ja aikovat siellä pysyä, on syytä pohtia sanktioiden vaikutuksia pintaa syvemmältä ja ryhtyä tarvittaviin toimiin riskien minimoimiseksi.

Mitkä ovat sanktioiden vaikutukset?

Suorien seuraustensa ohella sanktioilla on yksittäisten yritysten kannalta myös epäsuoria vaikutuksia, jotka vaikuttavat myös niiden yritysten kaupankäyntiin, joita sanktiot eivät suoranaisesti koske.

1 Sopimusrikkomukset

Venäläisten yritysten kanssa solmituista sopimuksista voi tulla ongelma, jos niistä ei sanktioiden vuoksi voida pitää kiinni. Tämä voi johtaa maksamattomiin laskuihin, sopimusrikkomuksesta aiheutuviin sakkoihin ja oikeudenkäynteihin tai muihin menetyksiin. Monikaan yritys ei ole tätä ennen osannut sopimuksissaan ottaa huomioon sellaista tilannetta, johon nyt on kansainvälisissä suhteissa jouduttu.

2 Venäläisten tytäryhtiöiden toiminnan vaikeutuminen

Vaikka EU:n asettamat sanktiot eivät suoraan kiellä eurooppalaisten yritysten venäläisiä tytäryhtiöitä käymästä kauppaa Venäjällä, käytännössä kaupankäynti voi olla jopa mahdotonta, jos tytäryhtiö on riippuvainen eurooppalaisen emoyhtiön toimittamasta teknologiasta tai palveluista. Usovin mukaan Venäjän laki ei kuitenkaan välttämättä hyväksy tätä force majeure –tasoiseksi syyksi olla toimittamatta luvattua palvelua.

3 Venäläisten asiakkaiden ongelmat saada rahoitusta

Koska moni venäläinen pankki pääsi EU:n sanktiolistalle, nämä pankit eivät saa ulkomaista lainaa, mikä puolestaan rajoittaa niiden kykyä tarjota rahoitusta kotimaisille yrityksille. Rahoituksen saannin ongelmat ja yleinen epävarmuus tulevasta laittavat monet venäläiset yritykset odottavalle kannalle investointien ja suurten kauppojen suhteen. Esimerkiksi rakennusalan investointien hiipumisesta kertoi Talouselämässä suomalainen venttiilivalmistaja Vexve, jonka mukaan kesän sesonki jäi tänä vuonna Venäjän-kaupassa kokonaan väliin.

4 Epäviralliset sanktiot

Virallisten sanktioiden ohella Venäjä voi kohdistaa Venäjällä toimiviin länsimaisiin yrityksiin epävirallisia sanktioita, kuten erilaisia tarkastuksia ja niistä seuraavia rangaistuksia. Näistä on jo joutunut kärsimään ainakin McDonald’s, jonka ravintoloita on suljettu väliaikaisesti hygieniasyihin vedoten. Kriisin aikana on myös nähty, kuinka Venäjä löytää yllättäen matoja puolalaisista omenoista ja myrkkyä amerikkalaisesta viskistä. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta, sillä Venäjä on aikaisemminkin käyttänyt vastaavia epävirallisia sanktioita selvästi poliittisin perustein.

Kuinka sanktioiden vaikutuksiin voi varautua?

Kuinka Venäjällä kauppaa käyvä yritys sitten voi minimoida sanktioista aiheutuvia riskejä? Usovin esityksen perusteella voi nostaa esiin ainakin muutaman ohjeen:

1 Sopimuksiin maininta mahdollisista sanktioista

Usov kehottaa lisäämään kaikkiin sopimuksiin sanktioita koskevan lausekkeen, jolla vältetään vastuu mahdollisten sanktioiden aiheuttamista sopimusrikkomuksista. Tällöin vältytään sakoilta ja vaikeilta oikeusprosesseilta Venäjällä, jos sopimuksesta ei pystytä sanktioiden vuoksi pitämään kiinni.

2 Neutraalien maiden hyödyntäminen rahaliikenteessä

Vaikka nyt voimassaolevat sanktiot eivät estäisi kaupankäyntiä Venäjän kanssa, jotkut yritykset ovat varmuuden vuoksi ryhtyneet hoitamaan venäläisten asiakkaidensa maksuliikenteen sellaisten maiden kautta, joita sanktiot eivät koske. Avaamalla esimerkiksi Kiinassa yuan-määräisen tilin yritykset pyrkivät suojautumaan ruplan arvon heilahteluilta ja varojen jäädyttämiseltä siinä tapauksessa, että sanktiot laajenevat koskemaan omaa liiketoimintaa.

3 Tuotannon siirtäminen tulliliiton sisälle

Valko-Venäjän tai Kazakstanin kautta ei voi suoraan viedä tuotteita Venäjälle, mutta raja aukeaa jos tuotteet valmistetaan tai jatkojalostetaan tulliliiton sisällä. Tuotannon siirtäminen uuteen maahan ei toki ole nopea lääke, mutta pidemmällä aikavälillä tällainen ratkaisu voi olla kannattava niille yrityksille, joille Venäjä on merkittävä markkina-alue. Tuotannon sijoittaminen tulliliiton sisälle helpottaa vientiin liittyviä kuluja ja byrokratiaa myös sanktioiden poistuttua.

4 Ennakkomaksut

Venäläisten asiakkaiden kanssa toimittaessa suositellaan yleensä – sanktioista riippumatta – suosimaan ennakkomaksuja. Nykyisessä tilanteessa tämä toimintatapa on entistäkin suositeltavampi, sillä sanktioiden vuoksi venäläisillä yrityksillä voi olla vaikeuksia saada rahoitusta ja mahdolliset uudet sanktiotkin voivat aiheuttaa sen, että laskut jäävät maksamatta.

5 Epävirallisiin sanktioihin varautuminen

Ainoa tapa varautua Venäjän ”epävirallisiin sanktioihin” eli kaikenlaisiin ylimääräisiin tarkastuksiin on hoitaa aina asiat – byrokratia, säädösten noudattaminen, korruption ehkäisy yrityksen sisällä, jne. – pilkuntarkasti. Tällaiset valikoiden suoritetut tarkastukset eivät Venäjällä ole mitään uutta, vaikka niitä tällä kertaa saattaakin motivoida nykyinen kansainvälispoliittinen tilanne. Venäjällä toimivat yritykset osaavat (tai ainakin niiden pitäisi osata) niihin jo varautua tekemällä kaiken mahdollisimman tarkasti sääntöjen mukaan, jottei tarkastuksissa löytyisi pienintäkään syytä seuraamuksille.

Haluatko apua sanktioihin varautumiseen? Klikkaa tästä. (Sivun latautuminen saattaa kestää hetken.)