Moni on varmasti pohtinut, tuoko Lean todellista lisäarvoa yritykselle vai onko se vain taas yksi kehittämishanke, jonka tuloksia on mahdoton mitata.

Leanin päämääränä on kasvattaa asiakkaiden kokemaa arvoa ja mahdollistaa kasvu. Lean on matka, joka edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä työntekijöiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Lean hankkeisiin liitetään usein korkealentoisia ja maalailevia anekdootteja, jotka jo sinänsä ovat omiaan luomaan kuvaa jostain tuntemattomasta ja vaikeasti hahmotettavasta kokonaisuudesta. On totta, että onnistuakseen hankkeeseen pitää sitouttaa koko yritys johdosta alkaen.
Hankkeen tavoite on parempi ympäristö työskennellä, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö sekä paremmin tuottava toiminta – miten?

Askeleet

Industrian tapa toteuttaa hanke on pyritty yksinkertaistamaan ja tuomalla mukaan käytännönläheisiä sekä ymmärrettäviä työkaluja.
Teemme ensin kartoituksen yrityksen nykytilasta tutustumalla toimintaan ja haastattelemalla henkilöstöä. Näin luomme kuvan siitä, missä nyt yritys on ja millaisessa ympäristössä se toimii. Kehittämisen lähtökohdaksi teemme myös Facts & Figures analyysin, jolla saamme esille talouslukujen valossa nykyisten toimintoprosessien kustannukset. F&F analyysi onkin jo itsessään erinomainen työkalu luomaan mittareita hankkeen seuraamiseksi.

Pyydä Lean Askeleet -palvelumme esite tästä

Lataa Lean esite

Tavoitteet

Käymme analyysit läpi yrityksen johdon kanssa ja päätämme yhdessä kehittämisen kohteet. Näille kohteille valitaan oikeat työkalut sekä seurantamenetelmät.
Tavoitteina hankkeessa voi olla esimerkiksi:

  • parempi laatu, mitä se on? Sitouttamalla työntekijät toimimaan Lean tavalla auttamme organisaatiota kehittämään omaa toimintaansa. Se antaa mallin miten yksittäinen tekijä voi kehittää omaa, mutta myös muiden tekemistä. Tekemällä asiat paremmin ja mielekkäässä ympäristössä auttaa se tekemään asiat oikein ja paremmin. Tekemisen laadun kautta myös tuote tai palvelu tulee laadukkaammaksi. Laatu on vähemmän virheitä, joka puolestaan vähentää turhaa tai uudelleen tehtävää työtä.
    Lean Factory Physics –määritteiden ja käsitysten avulla oman organisaation todellinen kapasiteetti eli kyky tuottaa on helpommin ymmärrettävissä ja sillä mahdollistetaan sen toimiminen tehokkaasti.
    Kun tehokkuus kasvaa, se vapauttaa kapasiteettia tekemään asioita enemmän. Tämä tulee kuitenkin vasta seurauksena, eikä sitä voida edellyttää tai vaatia ennen kuin muut muutokset on toteutettu.
  • pienemmät kustannukset. Kun organisaatio toimii oman osaamisensa ja kykynsä mukaisesti, se toimii tehokkaasti. Tekemällä asiat laadukkaasti tehdään vähän tai ei ollenkaan virheitä, jolloin välillisiä kustannuksia ei synny juuri lainkaan.

Muutosten ja suoritettujen toimenpiteiden seurauksena työilmapiiri paranee. Se tarkoittaa vähemmän sairaspoissaoloja sekä vaikkapa myönteisempää suhtautumista asioihin. Etenkin jälkimmäisen avulla organisaatiosta tulee ketterä ja sen johtaminen on helpompaa. Se myös pystyy vastaamaan nopeammin muuttavaan ympäristöön ja sen tuomiin haasteisiin.

Lopputulos

Keskittymällä Leanin hyödyntämiseen prosesseissa voidaan saavuttaa nopeasti merkittäviä parannuksia laadussa, kustannuksissa ja läpimenoajoissa. Organisaation kasvattaminen Leaniksi puolestaan mahdollistaa kestävän kilpailuedun luomisen.

 

Jätä yhteystietosi ja lataa esite