– ja investoi ulkomaisiin koneisiin ja laitteisiin

Viime aikoina on saattanut tuntua vaikealta keksiä positiivisia uutisia Venäjältä – sellaisia, jotka kannustaisivat kokeilemaan siipiään noilla markkinoilla. Viimeaikaisetkin kehityskulut luovat kuitenkin omanlaisiaan mahdollisuuksia. Yksi esimerkki on Venäjän huomion kiinnittyminen kotimaiseen elintarviketuotantoon. Oman ruoantuotannon kehittäminen onkin tärkeä tavoite, johon nyt on myös poliittista tahtoa ja sen myötä rahaa.

Industrian venäläisen yhteistyökumppanin, Russian Metropolia Consultingin konsultti ja osakas Daria Ivanova kertoo, että maataloudelle ja elintarviketuotannolle on luvassa lisää tukea vuosille 2013-2020 asetetun kehittämisohjelman puitteissa. Keskeisin kehittämisalue ohjelmassa on lihan tuotanto, mutta odotettavissa on myös investointeja maidontuotannon sekä vihannesten ja hedelmien tuotannon kehittämiseen ja modernisointiin. Tavoitteet ovat kovat: tulevina vuosina Venäjä aikoo kasvattaa lihantuotantoaan ainakin 10-15 %, maidon ja maitotuotteiden valmistusta vähintään 15-20 % ja viljantuotantoa 20-25 %. Auringonkukkaöljyn tuotanto on tarkoitus lähes kaksinkertaistaa.

Niille yrityksille, jotka valmistavat maataloudessa ja elintarviketuotannossa käytettäviä koneita ja laitteita, tämä tarkoittaa kasvavia markkinoita Venäjällä. Koneensa ja laitteensa venäläiset maatilat ja elintarviketuottajat ostavat nimittäin ulkomailta. Daria Ivanova kertoo, että esimerkiksi lihanjalostukseen käytettävistä koneista ja laitteista 95 % tuodaan Venäjälle ulkomailta. Pelkästään Kiinasta tuotiin vuonna 2013 yhteensä 11 446 laitetta. Eniten laitteita tuodaankin Kiinasta (30-35 %) ja Italiasta (20 %). Suomalaisten 5-6 % osuutta on varaa kasvattaa, etenkin kun viime vuosina lihanjalostukseen käytettävien koneiden ja laitteiden tuonti on kasvanut keskimäärin 20 % vuosittain.

Markkinat ovat siis olemassa, mutta niille pääseminen edellyttää panostusta myyntiin ja markkinointiin. Daria Ivanova arvioi, että Venäjällä entuudestaan tuntemattomalle yritykselle ensimmäisen projektin saaminen vaatii 3-12 kuukauden työtä, ja jatkuvan myynnin aikaansaaminen 1-2 vuoden ponnisteluja. Kun venäläinen asiakas on kiinnostunut ja maksukykyinen, hän tekee ostopäätöksen nopeasti. Asiakkaita ei kuitenkaan löydy tuurilla, vaan järjestelmällisellä työllä oman paikan löytämiseksi Venäjän markkinoilta. Daria pitää tärkeänä suunnitella huolella ainakin seuraavat askeleet:

  1. Markkinoiden segmentointi
  2. Sopivan vientituotteen valinta ja asemointi
  3. Hinnoittelu
  4. Myyntikanavien valinta ja huoltopalveluiden järjestäminen
  5. Sopimuksen laatiminen ja tuotteen toimitus asiakkaalle