business-challengesKasvu: Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.
Asiantuntijapalvelun aikana yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena tavoite konkretisoidaan kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukevaksi strategiseksi suunnitelmaksi:
 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan
 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
Asiantuntija auttaa yritystä niin markkinoiden kartoittamisessa, yrityksen resurssien kehittämisessä kuin kasvustrategian tekemisessä. Mistä tahansa kenkä puristaakin, apua on saatavilla.

Uudistaminen: Kehittämispalvelu pk-yrityksen muutos- tai murrostilanteen hallintaan

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka ovat, tai joiden ennakoidaan tulevan, muutos- tai murrosvaiheeseen joko ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä johtuen.
Asiantuntijapalvelun aikana yrityksen strateginen osaaminen kehittyy ja liiketoimintaosaaminen lisääntyy niin, että yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selviytyä hallitusti erilaisista muutos- ja murrostilanteista:
 • kehitetään yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa
 • vahvistetaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä murros- ja muutostilanteissa
 • parannetaan ennakointitiedon hyödyntämisen osaamista
 • parannetaan muutoksen hallinnan ja johtamisen osaamista
 • ohjataan tarvittaessa strategian ja liiketoiminnan uudelleen suuntauksessa
 • turvataan liiketoiminnan jatkuvuus omistajanvaihdoksissa
 • Uudistamisessa on kyse juurikin  uuden suunnan löytymisestä.  On se sitten tuoterepertuaarin, työtapojen tai koko yrityskulttuurin uudistamista. Katsotaan yhdessä, miten voimme muuttaa yrityksesi suuntaa kohti positiivista tulevaisuutta.
  Tyypillisesti yritykselle tehdään ensin 1-2 päivän Analyysi-palvelu, jolla kartoitetaan yrityksen tilanne ja kehittämisen suuntaviivat. Tämän jälkeen valitaan yrityksen tilanteeseen sopiva Konsultointipalvelu, joka voi kestoltaan olla 2-7 päivää. Maksimissaan palveluita on mahdollisuus hyödyntää 15 päivää 3 vuoden aikana.

  Kysy lisää Christianilta: christian.holmlund@industria.fi