Kiinan voi jakaa useaan eri markkina-alueeseen joko suuripiirteisemmin tai yksityiskohtaisemmin. Vertailukohtana voidaan käyttää vaikka ”Euroopan markkinoita”. Euroopassa sisäiset kehityserot ovat huomattavat, ja samoja tuotteita tai palveluita joita myydään Norjaan, Luxemburgiin tai Saksaan ei välttämättä kannata myydä Bulgariaan, Ukrainaan ja Moldovaan.

Sama koskee Kiinaa. Kiinassa eräät suuremmat rannikkokaupungit ja alueet ovat tietyissä asioissa Suomea teknologisesti ja kehitykseltään runsaasti edellä. Toisaalta taas Itä-Kiina on kehityksessä vasta alkutaipaleilla ja Keski-Kiina sijoittuu näiden välimaastoon. Tämäkin arvio on kuin jakaisi Euroopan itä-, länsi- ja etelä-Eurooppaan, vaikka alueiden sisäisten valtioiden keskinäiset erot ovat massiiviset.

Toisin kuin Euroopassa, Kiinassa jokainen kiina2markkina-alue kasvaa tällä hetkellä kovaa vauhtia ja koko markkina on noin kaksinkertainen verrattuna Eurooppaan: 1,357 miljardia asukasta (Worldometer). Kiinan keskiluokka kasvaa ja sen kulutuspotentiaali nousee joka ainoa päivä yhdessä varallisuuden kanssa.

Kiina on poliittisesti, hallinnollisesti ja lainsäädännöllisesti paljon yhtenäisempi ja vakaampi markkina kuin Eurooppa. Alueellisia eroja on verotuksessa, säätelyssä ja lainsäädännönkin suhteen, mutta Eurooppaan verrattuna nämä erot ovat paljon pienemmät ja tulevaisuuden näkymät vakaammat.

Toisin kuin monella Euroopan valtiolla, Kiinalla on taloudelliset mahdollisuudet sijoittaa suuriakin summia useisiin erilaisiin ja kokoluokaltaan massiivisiin projekteihin infrastruktuurista koulutukseen ja terveydenhuollon ohjelmiin. Sama koskee myös pienempiä paikallishallintoja ympäri Kiinaa. Paikallishallintoja voisi tulojensa sekä sijoitus- ja hankintapotentiaalinsa puolesta verrata toimijoina useisiin Euroopan valtioihin.

Edellä mainittujen asioiden, omien kokemusteni ja tarkempien tarkastelujeni perusteella voin hyvällä omallatunnolla kannustaa yrityksiä tarttumaan niihin rajattomiin mahdollisuuksiin, joita Kiina tarjoaa.

 

Tämä on toinen Industrian neliosaisesta Kiina-aiheisesta blogisarjasta.

Osa 1: Kiinan monimuotoiset markkinat ja mahdollisuudet

Osa 3: Millainen yritys pärjää Kiinan markkinoilla?