Tärkein ensin: Kiinan markkinoille pyrkivän suomalaisen yrityksen on oltava valmis tosissaan sitoutumaan uudelle markkinalle.Kiina

Suomen päässä asioiden on oltava ehdottomasti kunnossa ennen kuin yrityksen kannattaa edes alkaa harkitsemaan Kiinan markkinoille etabloitumista. Kun päätös Kiinan markkinoille lähtemisestä on tehty, niin siltä tieltä ei enää käännytä takaisin vaan sitten se on menoa.

Yrityksen on oltava kiinalaisille asiakkailleen luotettava toimituksiltaan ja tuotteiltaan sekä valmis muutoksiin lyhyessäkin aikavälissä. Pärjätäkseen missään päin Kiinaa yrityksen on oltava dynaaminen toimija, joka kykenee kilpailemaan laadulla ja uskoo omiin tuotteisiinsa. Kiinan päässä toimivalle yrityksen edustajalle on taattava mahdollisimman laajat toimivaltuudet ja kyky vastata muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Luotettavan paikallisen edustajan löytäminen on siis ensiarvoisen tärkeää.

Kiinassa kilpailu on huomattavasti kovempaa ja nopeampaa kuin kotimaassa. Tämä edellyttää yritykseltä dynaamisuutta: sähköposteihin on vastattava heti, ei viikon sisällä tai vasta käynnissä olevien lomien jälkeen. Kiinan markkinoilla kauppaa tehdään erittäin nopeassa tahdissa ja vastauksen sähköpostiin pitää tulla heti tai viimeistään seuraavana aamuna. Dynaamisuus edellyttää myös sitä, että yrityksen edustajalla on oltava vapaudet Kiinan päässä tehdä kauppaa ja päätöksiä mahdollisimman itsenäisesti.

Myös kustannuksiin on varauduttava ja niin kutsutun sotakassan on oltava kunnossa yllättäviäkin menoja varten.

 

 

Tämä on kolmas Industrian neliosaisesta Kiina-aiheisesta blogisarjasta.

Osa 1: Kiinan monimuotoiset markkinat ja mahdollisuudet

Osa 2: Mahdollisuuksia Kiinan kehittyvilllä alueilla