Oletko miettinyt, toimiiko yrityksesi verkosto niin tuottavasti ja laadukkaasti, kuin sen pitäisi? Tiedätkö, mikä verkostosi toiminnassa vaatii kehittämistä?

Industrian 25 vuoden aikana olemme saaneet paljon kokemusta erilaisista yritysverkostoista ja niiden kehittämisestä. Jokainen verkostomaisessa yhteistyössä mukana ollut tietää, että verkosto ei toimi tehokkaasti itsestään, ilman, että sen kehittämiseen panostetaan. Verkoston toimintatavat vaativat hiomista, ja yhteistyö kaikkien osapuolten pitämistä kartalla kokonaisuudesta. Samalla on tärkeää varmistaa, että verkostosi yritykset tuntevat tarpeeksi hyvin myös sinun strategiset linjauksesi.

Valitettavan usein verkoston kehittämiselle jää kuitenkin liian vähän aikaa varsinaisen toiminnan pyörittämisen lomassa.

Kokemukseemme pohjaten olemme kehittäneet VerkostoPäivä™ -konseptin työkaluksi verkostoituneen yritystoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaidemme käyttöön käytännönläheistä ja helposti hyödynnettävää tietoa, jonka avulla voidaan kehittää yrityksen verkoston tuottavuutta ja toimintatapoja.

 

Photo by rawpixel on Unsplash

 

Nimensä mukaisesti VerkostoPäivä™ on konsepti, jonka osioista räätälöidään yrityksen tarpeisiin soveltuva kokonaisuus. Konseptin avulla tuodaan ryhtiä ja systemaattisuutta myös perinteisiin toimittajapäiviin. Homma hoituu kevyesti, kun Industria hoitaa ennakkokyselyt ja kutsut, sekä auttaa järjestämään ja vetämään verkostopäivän.

Tyypillinen sisältö koostuu verkoston yrityksille suunnatusta www-pohjaisesta ennakkokyselystä ja verkostopäivästä. Verkostopäivä sisältää tarpeen mukaan päähankkijan alustuksia, työpajoja kehitysideoiden tuottamiseksi, asiantuntijaluentoja sovituista teemoista ja tehdasvierailuja. Päivän aikana käsitellyt teemat ja kyselyn sekä työpajojen tulokset kootaan loppuraportiksi, joka toimii verkoston jatkokehittämisen työkaluna.

Pakettiin voidaan lisätä myös yhteistyökumppanimme SCM Best Oy:n koostamat KeyFigures -analyysit. SCM Keyfigures antaa hyvän käsityksen verkostokumppaneittesi kannattavuuden ja vaihto-omaisuuden kierron kehittymisestä, ja mahdollistaa kumppanien vertailun.

VerkostoPäivä™ on joustava ja asiakkaalle räätälöitävä konsepti, ja sopii siksi monenlaisiin tilanteisiin. Voit hyödyntää sitä esimerkiksi alihankkijoille ja toimittajille suunnatuissa toimittajapäivissä, jälleenmyyntiverkoston kehittämisessä, asiakasverkoston tiivistämisessä ja informointikanavana, tai eri toimipisteiden ja sivukonttorien verkostoitumisessa.

Olemme huomanneet, että asiakkaistamme menestyneimpiä ovat ne, jotka ovat osanneet hyödyntää verkostonsa osaamista omassa liiketoiminnassaan. Ne, joiden verkoston palaset loksahtavat parhaiten yhteen ja toimivat yhteistyössä kitkatta. Siksi kannustamme panostamaan verkoston kehittämiseen.