Industrian koulutukset ja valmennukset on tarkoitettu pk-yritysten avaintehtäviin siirtyville tai niissä jo toimiville henkilöille. Osallistujia voi olla 10-15 eri yrityksestä tai se voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti. Ohjelman tavoitteena on kehittää pk-yritysten toiminnasta vastaavien henkilöiden osaamista koko yrityksen kannattavan kehittymisen näkökulmasta.

Mitä valmennukset tarjoavat osallistujalle

Ohjelmat koostuvat tyypillisesti yhteisistä valmennuspäivistä ja yrityskohtaisesti räätälöitävistä asiantuntijapäivistä. Valmennuksen sisältö käsittää luentoja, alustuksia, workshoppeja sekä ohjattuja ryhmä- ja kotitöitä, joita tehdään myös verkossa projektiportaalimme avulla. Koulutuksen aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yritysvierailuja / benchmarking-käyntejä.

 

Esimerkkejä toteutetuista valmennuksista:

  • Tuotannon esimiehille tarkoitetut valmennusohjelmat (perustana pk-yrityksille suunnatut legendaariset Industrian Tuotantopäällikköohjelmat)
  • Myynnin valmennusohjelmat
  • Esimiestyön kehittämiseen tähtäävät valmennukset
  • Kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille tarkoitetut ohjelmat (esim. yhteistyössä Finpron kanssa järjestetyt valmennukset osana Maritime and Offshore from Finland -kasvuohjelmaa.
  •  Yhteistyössä ELY-keskusten kanssa Industria on mukana puitesopimustoimittajana ”Talous ja tuottavuus”- sekä ”Markkinointi ja asiakkuudet” -koulutuksissa. Niiden sijaintipaikkakunnat määräytyvät ELY-keskusten tarpeiden mukaisesti.

Valmentajat ja osallistujat

Valmennuskokoonpanoon kuuluvat Industria Oy:n kokeneet ammattilaiset, jotka painottavat käytännönläheistä lähestymistä.

Jari Valtonen, toimitusjohtaja +358 50 5745 654