Työ ja elinkeinoministeriö on uudistanut pk-yrityksille tarkoitetut yritysten kehittämispalvelut, jotka koostuvat uuden mallin mukaisesti kartoituksesta, nykytila-analyysista, konsultointi- ja koulutuspalveluista, sekä muista yrityspalveluista. Jo aiemmin kilpailutetuissa analyysi- ja konsultointipalveluissa Industria Oy on valittu asiantuntijaksi seuraaviin palveluihin:

  1. Analyysi
  2. Konsultointi (teemat kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, innovaatioiden kaupallistaminen)
  3. Koulutus (teemat tuottavuuden ja talouden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen)

Olemme TEMn hyväksyttypuitetoimittaja. Katso palvelut täältä www.yritystenkehittamispalvelut.fi

TEM-puitetoimittaja@2x

Kehittämispalvelut ovat yrityskohtaisesti räätälöitäviä palveluja ja tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palvelut ovat kustannustehokas tapa kehittää yritystäsi pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti vahvan julkisen tuen ansiosta (jopa 80%). Palvelua myönnetään kerrallaan 2–7 päivää, analyysipalvelun pituus on 1-2 päivää. Maksimissaan palveluita on mahdollisuus hyödyntää 15 päivää 3 vuoden aikana.

Marketing-Strategy

Esimerkkejä konsultointipalveluista

Markkinointi ja asiakkuudet –palvelun tavoitteena on tehostaa yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä. Käytännössä tämä tarkoittaa markkinaosaamisen kehittämistä yrityksissä sekä markkinoinnin strategista suunnittelua ja asiakkuudenhallintaa sen osana. Palvelun aikana selvitetään mm. eri viestintä- ja markkinointikanavien merkitystä, painoarvoa ja käyttökelpoisuutta yrityksen tarpeista käsin.

Innovaation kaupallistamispalvelun tavoite on tukea yrityksen liiketoiminnan kehittämistä innovaatioita hyödyntämällä. Palvelu on suunnattu yrityksille, jotka tavoittelevat keksinnöillään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai markkinoita. Konsultaatiossa autetaan yritysjohtoa innovaation kaupallistamisessa ja uusien toimintamahdollisuuksien löytämisessä sekä kansainvälisten markkinoiden hyödyntämisessä.

Industrian rooli

Industria Oy on valittu tiukan tarjouskilpailutuksen perusteella palvelun toteuttajaksi seuraaviin valmennusohjelmiin: Tuottavuuden ja talouden johtaminen sekä Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.

Palvelujen asiantuntijat seulottiin useiden kymmenien tarjoajien joukosta tavoitteena tarjota yritysten konsultointiin ja valmennuksiin parasta mahdollista kokemusta ja asiantuntemusta:

”Konsultointi- ja koulutuspalvelut huippuasiantuntijoilta

Palveluiden toteuttajiksi on valjastettu maan parhaat voimat. Koulutuksen ja konsultoinnin asiantuntijoilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä erinomainen kokemus alalta. Tämä takaa yrityksellesi huipputason palvelut, missä tahansa yrityksesi sijaitseekaan.” (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Valmennusohjelmia käynnistetään eri ELY-keskuksissa alueellisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Seuraa www-sivujamme www.industria.fi, tiedotamme uusista valmennusohjelmista alueellasi.

Haluatko lisätietoa yritysten kehittämispalveluista? Klikkaa tästä.