Rakennustuotedirektiivi edellyttää 1.7.2014 lähtien kantavien metallirakenteiden  valmistajilta Standardin SFS-EN 1090 käyttöönottoa ja valmistusprosessin CE-merkintää. Tuon päivämäärän jälkeen standardin piirissä olevia metallirakenteita ei voi toimittaa, ellei valmistusta ole CE-merkitty.

Mikäli valmistaja itse suunnittelee kantavia rakenteita, standardin vaatimukset koskevat myös suunnitteluprosessia. Kaikissa tapauksissa valmistajan tulee varmistua myös suunnittelun laadusta, välttääkseen oman maineensa tahraantumista, mikäli tuotteissa esiintyy suunnittelusta johtuvia laatuvirheitä.

CE-merkintä, eli vaatimusten mukaisuuden osoittaminen on pakollinen kaikissa ETA-alueen maissa lukuun ottamatta Britanniaa, Irlantia ja Ruotsia, joissa se on vaihtoehtoinen menettely kaikilla tuotteilla. Suomessa pakollisuus päätetään tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti. Standardi EN-1090 määrittelee tapaus- ja tuotekohtaisesti vaativuusluokat (EXC1-EXC4) joiden mukaan määräytyy sovellettavan laadunvarmistusmenettelyn taso. Vaatimukset tiukkenevat siirryttäessä luokasta EXC1- luokkaan EXC4.

Standardin käyttöönotto ja CE-merkintävaatimus koskee laajaa joukkoa erilaisia rakentamisessa ja rakennuksissa käytettäviä metallista valmistettavia tuotteita ja rakenteitaVaatimus koskee kaikkia niitä rakenteita joiden vaurioitumisesta voi aiheutua henkilövahinkoja tai merkittäviä aineellisia vahinkoja.

Standardin soveltamisalaan kuuluvat kantavat metallirakenteet

  • talonrakentaminen
  • sillat
  • tornit, mastot, savupiiput
  • paineettomat säiliöt, siilot ja putkilinjat
  • paalut
  • nosturiradat

EN 1090 Metallirakenteita koskevat standardit Suomessa ovat SFS-EN 1090-1, joka määrittelee vaatimukset kantavien teräs ja alumiinirakenteiden CE-merkinnälle. SFS-EN 1090-2 määrittelee tekniset vaatimukset teräsrakenteille ja SFS-EN 1090-3 määrittelee vastaavat vaatimukset alumiinirakentamiselle.

Vaatimus käyttää SFS-EN 1090-2 tai -3 standardia myös ei kantavissa metallirakenteissa koskee erilaisia metallirakenteiden liittämismenetelmiä kuten hitsausta, pultti- ja niittiliitoksia jne.

 

CE-merkintä edellyttää valmistajayritykseltä SFS-EN 1090 standardin sertifiointia  

Sertifiointi haetaan ns. ilmoitetulta laitokselta. Tällä hetkellä Suomessa ainoa ilmoitettu laitos on Ispecta. Myös muita suomessa toimivia sertifiointilaitoksia on tulossa tälle ilmoitettujen listalle mukaan.

Hyväksynnän saamiseksi ei riitä voimassa oleva  EN ISO 9001 laatusertifikaatti tai EN ISO 3834 hitsausstandardin noudattaminen. Lisäksi edellytetään  SFS-EN 1090 standardin vaatimusten noudattamista. Edellä mainittuja ISO 9001 ja ISO 3834 standardeja tai sertifikaatteja ei edellytetä, mutta toki ne helpottavat SFS-EN 1090 standardin kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Metallirakenteita valmistavilla yrityksillä alkaa olla jo kiire saada järjestelmänsä srtifiointivalmiuteen. Kokemuksemme mukaan laatujärjestelmiä rakennettaessa ohjeiden ja käytäntöjen suunnittelu, kuvaaminen, tarvittava henkilöstön koulutus ja opastus ottaa kalenteriaikaa lähes poikkeuksetta noin vuoden verran.

Sertifiointi edellyttää tuotannon laadunvalvontajärjestelmän kuvaamista, eli FPC-käsikirjan laatimista. Käsikirjassa kerrotaan menettelyt ja ohjeet SFS-EN 1090-standardin edellyttämän laadunvarmistuksen suhteen. Menettelyt kattavat toimintaohjeistuksen, sekä tallenteet joiden avulla voidaan jälkeenpäin todentaa tapahtuneet laadunvarmistustoimenpiteet.

Menettelyistä keskeisimpinä vaatimuksina on Tuotteen alkutestaus standardin vaatimusten mukaan, Tuotannon sisäisen laadunvalvontajärjestelmän käyttö, Pätevöitetyn hitsauskoordinoijan käyttö hitsauksen ohjeistuksessa ja valvonnassa, CE-merkittyjen tuotteiden ja komponenttien käyttö rakenteissa ja Valmistajan alihankkijoiden valvonta.

Industria Oy tarjoaa luotettavaa apua CE-merkinnän, tuotannon laadunvavontajärjestelmän, sekä FPC-käsikirjan laatimisessa ja käyttöönottamisessa.