Moni pk-yritys hakee uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia maamme rajojen ulkopuolelta nyt kun kotimarkkinoiden veto on hiipunut. Kotimaisilla yrityksillä onkin oivat menestymisen mahdollisuudet, sillä tapamme tehdä asioita ja toimia pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa varsin hyvin.

Autamme yrityksiä hakemaan uusia markkinoita, mutta törmäämme liian usein siihen, että jo perusasiat ovat tekemättä. Kun kotimarkkinoille ei edes ole tehty markkinointisuunnitelmaa, jota noudatettaisiin, on vaikea lähteä markkinoimaan kansainvälisesti. Markkinointimateriaalia ei ole mietitty uusille markkinoille ja kotimaisetkin esittelevät enemmän tuotteiden teknisiä ominaisuuksia kuin sitä, mitä hyötyä niistä olisi asiakkaille.

Uusille markkinoille etabloituminen edellyttää, että perusasiat ovat kunnossa. Liiketoimintaprosessien tukena ja päätöksen teon perustana pitää olla hyvää dataa sekä sitä tukevaa raportointia. Jotta data olisi laadukasta ja raportointi analysoivaa, pitää myös tietojärjestelmien tukea prosesseja. Uudet avaukset voivat tuoda uusia asioita eteen, miten niihin on valmistauduttu?

Muutamia tietojärjestelmiä koskevia kysymyksiä, joihin olisi hyvä hakea vastauksia tai ainakin miettiä miten niihin vastataan, kun ne realisoituvat:

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Miten se tukee myyntiä ja markkinointia? Entäpä jos toiminta uusilla markkinoilla edellyttää yhteistä asiakastietokantaa vaikka jälleenmyyjien tai agenttien kanssa, onko siihen valmistauduttu?
Hyödyntääkö CRM olemassa olevaan ERP järjestelmää, saako se tiedot toteutuneesta tuotemyynnistä, mahdollisista laatuun vaikuttavista seikoista, pelaako jälkimarkkinointi?

Tilaus-toimitusketju

Tarvitaanko uusilla markkinoilla digitaalisia palveluja myynnin tueksi? Miten jälleenmyyjät/agentit pääsevät tilausjärjestelmään vai pitääkö liittyä heidän järjestelmiinsä? Jokainen käsin uudelleen syötetty tieto on turhaa työtä ja voi johtaa virheisiin sekä syö resursseja.

Miten logistiikka hallitaan, entäpä välivarastoinnit kohdemaassa? Tarvitaanko rajapintoja uusiin logistiikkapartnereihin?

Jos toimintaan kuuluu huolto ja/tai ylläpitopalveluita, miten tieto toiminnan tueksi jaetaan, tuotetaan ja kerätään? Miten työtä ohjataan kohdemaassa?

Projektihallinta

Vaatiiko toiminta laajempaa projektihallintaa, pitää tietoa kerätä myös muilta kuin oman organisaation toimijoilta? Miten tietoa jaetaan? Onko dokumenttienhallinta kunnossa, entäpä tuotehallinta ja tuotetiedon jakaminen?

Taloushallinto/Sisäinen laskenta

Entäpä seurantajärjestelmät, saadaanko dataa kerättyä automaattisesti ja helposti? Vaatiiko laajentunut projektitoiminta tarkempaa ja laajempaa tiedonkeräämistä ja seurantaa? Miten tuotetaan raportointia, joka tukee myös jälleenmyyjien / agenttien toimintaa?

Tässä muutamia kysymyksiä, joita saattaa tulla eteen. Tietysti on hyvä käydä läpi kysymykset myös nykyisessä toiminnassa, löytyykö niihin vastuksia nyt?

Mikäli nykyiset tietojärjestelmät eivät tarjoa avoimia rajapintoja, mobiili tai tablet käytettävyyttä tai uusien toimintamallien ja prosessien lisääminen niihin on hankalaa, voi se olla este menestymiselle. Vaikka oma palvelu ja tuote olisivat hyvät, voi tavoite jäädä saavuttamatta. Liikaa resursseja sitovat toimintamallit ilman tietojärjestelmän tukea tukahduttavat kasvavan toiminnan nopeasti. Tietojärjestelmien kehittäminen ja muutostyöt kesken laajentumisen voivat olla tuskallisen hitaita ja kalliita.

Tarvitsetko apua tietojärjestelmien kehittämisessä? Klikkaa tästä.

(Sivun latautuminen saattaa viedä hetken.)