sales-executive-ipad-sales-app-image1Kehittämispalvelu pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamiseen

Markkinointi ja asiakkuudet asiantuntijapalvelun avulla yrityksen liiketoiminta kehittyy entistä kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä:

1. Markkinoinnin strateginen suunnittelu

 • mitä markkinoinnilla on tarkoitus saavuttaa ja miten?
 • millaisia työkaluja, kanavia ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan?
 • miltä lyhyen aikavälin käytännön tavoitteen ”road map” teemoineen ja aikatauluineen näyttää?
 • miten markkinointi ja myynti luovat yhdessä markkinoinnin sisällön?

2. Asiakkuudenhallinta osanana markkinointistrategiaa

 • mitkä ovat yrityksen markkinointi-, myynti- ja palveluprosessit?
  • Myyntiprosessin tuki sekä myyntiaktiviteettien suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi
 • miten asiakastietoa ja -käyttäytymistä analysoidaan?
  • Asiakasrekisteri, yhteystiedot, asiakkaiden segmentointi
  • Markkinointikampanjoiden hallinta, tavoitteet ja tuloksellisuuden seuranta
 • miten asiakkaiden kanssa viestitään?
  • Markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus, sähköpostikampanjat ja niiden toteutus
  • Asiakaskyselyt
  • Ihminen to Ihminen -kommunikointi

3.Viestintä- ja markkinointikanavat

 • Mihin tarkoitukseen ja miten käytetään TV:tä, radiota, printtimainontaa, Internetiä, Sosiaalista mediaa  tai sähköpostia?

4.Markkinointiosaamisen kehittäminen

 • miten hoidetaan hinnoittelu, tuotteistaminen, jakelutiet, toimintaprosessit, markkinoinnin organisointi?

5.Kustannustehokas markkinointi

 • miten suunnitellut markkinointitoimenpiteet toteutetaan kustannustehokkaasti?

Tyypillisesti yritykselle tehdään ensin 1-2 päivän Analyysi-palvelu, jolla kartoitetaan yrityksen tilanne ja kehittämisen suuntaviivat. Tämän jälkeen valitaan yrityksen tilanteeseen sopiva Konsultointipalvelu, joka voi kestoltaan olla 2-7 päivää. Maksimissaan palveluita on mahdollisuus hyödyntää 15 päivää 3 vuoden aikana.

Kysy lisää Katjalta: katja.klimenko-nuorela@industria.fi